Zoom-In: Jan De Nul Group herwaardeert bestaande ruimtes op een duurzame manier

Jan De Nul Group is niet alleen expert in maritieme, offshore, civiele en milieuactiviteiten. Met Partner in Site Reconversion (PSR) heeft het ook een bouwheer in huis. Deze ontwikkelaar specialiseert zich in het saneren, herbestemmen en duurzaam ontwikkelen van verontreinigde industriële sites en onderbenutte ruimtes. «Wij pakken sites aan waar andere ontwikkelaars met een grote boog omheen lopen», legt Project Development Manager Julie De Pauw uit.
door
marketing
Leestijd 1 min.

PSR spitst zich toe op de ontwikkeling van brownfields, wat meteen een beeld van vervuilde sites oproept. Maar volgens Julie omvat de definitie veel meer dan dat. «Een brownfield kan evengoed een achtergestelde site in een minder aantrekkelijke buurt zijn. Onze focus ligt bij sites waar andere ontwikkelaars niet eens aan willen beginnen. Meestal worden ze afgeschrikt door problemen rond leegstand, verontreiniging, asbest of een langdurig herbestemmingstraject. Jan De Nul-PSR heeft alle knowhow in huis om voor zulke sites wél naar mogelijkheden en oplossingen te zoeken. Binnen het bedrijf kunnen we een beroep doen op onze eigen aannemer en saneerder. Die veelzijdigheid onderscheidt ons van andere ontwikkelaars.»

Creatieve invulling

Een bestaande bebouwde ruimte herwaarderen, met aandacht voor een efficiënt gebruik ervan. PSR zet sterk in op een andere invulling van verlaten sites, zelfs voor de start van de eigenlijke ontwikkeling. «Zo'n site hoeft niet nodeloos afgeschreven te worden», zegt Julie. «Deze zomer transformeerden we de oude Meuropfabriek in Rijmenam tot een zomerplein en een pop-up restaurant. Een tijdelijke, maar creatieve invulling die de buurt op een positieve manier weer in contact brengt met de site. We geloven dat dit een katalysator is voor de rest van het traject.»

Ontzorgen, ontgrendelen, ontwikkelen

Bij het ontwikkelingstraject van een site probeert PSR de eigenaar volledig te ontzorgen van alle problemen rond leegstand, verontreiniging of herbestemmingsproblematiek. «Dat vraagt natuurlijk heel wat studiewerk van ons», vertelt Julie. «We moeten goed inschatten welke risico's we op ons nemen.» Toch neemt het ontgrendelen van de site de meeste tijd in beslag. «Vaak zijn we al jaren bezig met de knelpunten van een project, voordat de uitvoering kan starten. De stad, OVAM, de buurt, andere betrokken partijen: bij elk project zitten verschillende stakeholders rond de tafel, elk met hun eigen belangen. Wij moeten alle neuzen in dezelfde richting krijgen, samen een plan van aanpak opstellen en de nodige vergunningen aanvragen. Daarna komt de aannemer in actie en kan de eigenlijke ontwikkeling starten.»

Ook daar kiest PSR altijd voor een duurzame aanpak: van de positionering van de bouwblokken en het inrichten van het openbaar domein tot het hergebruik van hemelwater en de uitwerking van appartementen, woningen, kantoren of andere invullingen. Volgens Julie schuilt daarin ook de uitdaging waar de sector voor staat: «Door het verhaal van de betonstop moeten we creatief omgaan met ruimte, maar ook met materialen en mobiliteit. De inrichting van woonunits zal bijvoorbeeld moeten inspelen op meer telewerk. Het is aan ons om daar creatief mee om te gaan en ons zo te onderscheiden van andere ontwikkelaars.»