Rijbewijs met punten, helmplicht voor e-steps en nultolerantie voor alcohol: zo wil Vias het verkeer veiliger maken

Vias heeft naar aanleiding van de verkiezingen van volgend jaar een memorandum met twaalf concrete maatregelen klaar. Daarin pleit het instituut voor de verkeersveiligheid onder meer voor een helmplicht bij gebruik van de e-step, de invoering van een rijbewijs met punten of het verlagen van de technische tolerantiemarge bij snelheidscontroles.

door
Belga
Leestijd 3 min.

Vorig jaar waren er nog 540 verkeersdoden in ons land. Dat is veel meer dan de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden tegen 2030, zegt Vias. Voor fietsers is de situatie de jongste jaren zelfs verslechterd: 2022 telde het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in tien jaar.

Met het memorandum -onder de noemer ‘Actie nu!’- wil Vias het aantal verkeersslachtoffers op onze wegen sneller doen dalen. «In het verleden gebeurden er eerder correcties in de wegcode, dan echte maatregelen die levens kunnen redden», stelt CEO Karin Genoe van Vias.

Oude maatregelen

Enkele van de voorgestelde maatregelen hebben elders hun waarde al bewezen en liggen hier al jaren op tafel, maar ze werden nooit ingevoerd. Het gaat dan onder andere over nultolerantie voor alcohol voor alle bestuurders, zoals reeds in acht Europese landen bestaat. Deze maatregel krijgt de steun van zes op tien Belgen en kan meteen en zonder extra kosten ingevoerd worden, merkt Vias op. Ook een rijbewijs met punten -dat vooral recidivisten kan identificeren en bestraffen en al in 22 Europese landen bestaat- is er nog altijd niet.

Vias pleit ook voor een verlaging van de technische tolerantiemarge van snelheidsmetingen. Momenteel bedraagt die marge 6 kilometer per uur, maar voor een zone 30 is dat te ruim, klinkt het. Op autosnelwegen krijgt men pas een boete vanaf 129 km/uur; ook dat vindt Vias te ruim. Ze stelt voor die marge te laten dalen tot 3 km/u of 3% boven de 100 km/u, zoals in Nederland en in Frankrijk.

Slimme camera’s voor gsm’s en verbod op Waze-waarschuwingen

Daarnaast pleit Vias voor slimme camera’s die gsm-gebruik achter het stuur kunnen detecteren. Uit een eigen test op de autosnelweg bleken er per uur per rijstrook 14 bestuurders in overtreding.

Ook wil Vias de helm verplichten bij het gebruik van e-steps, net als een fluovest ’s avonds. Ook zouden enkel steps die op Europees niveau gehomologeerd zijn, gebruikt mogen worden.

Bij wegenwerken die langer zijn dan 1 kilometer en meer dan een week duren, wil het instituut altijd een mobiele trajectcontrole installeren. Werven zijn immers gebieden met een hoog ongevalrisico, klinkt het.

Om inbreuken met het rijbewijs makkelijker te kunnen detecteren, pleit Vias voor de invoering van een digitaal rijbewijs.

Daarnaast wil het ook een verbod op waarschuwingssystemen voor mobiele controles van de politie.

Strenger drugbeleid

Ook de verkoop, bezit en vervoer van lachgas zou overal verboden moeten worden, vindt Vias, net als in Nederand. Bijna vijf op de tien 18 tot 34-jarigen geeft toe elke maand wel eens te rijden onder invloed van lachgas.

Er zou globaal meer gecontroleerd moeten worden op drugs in het verkeer. Zo’n 14% van de jonge bestuurders zegt maandelijks minstens één keer onder invloed van drugs te rijden.

Weggebruikers die zich wel aan de verkeersregels houden, zouden dan weer meer beloond moeten worden, bijvoorbeeld met een tombolaticket bij een negatieve alcoholtest.

Tot slot pleit Vias voor een «leesbare, kwaliteitsvolle en conflictvrije infrastructuur». Hoe het wegbeeld eruitziet, hoe herkenbaar de inrichting is en de manier waarop het ons als weggebruiker ’leidt’ naar het gewenste gedrag, is van groot belang voor het respecteren van de snelheidslimieten en de voorrangsregels, klinkt het.

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be