Dit is waarom de brandverzekering elk jaar duurder wordt

Dit jaar is de premie van de brandverzekering voor veel mensen gestegen. Dat is geen willekeur van de brandverzekeraar, laat staan dat de brandverzekeraar hierdoor meer winst zal maken. De stijging van de brandverzekeringspremie heeft namelijk te maken met de stijging van de bouwkosten, wat dan weer gevolgen heeft voor de zogeheten ABEX-index. Dat de premie elk jaar stijgt, is eigenlijk een goede zaak voor de verzekerde. Zo weet hij dat hij nog steeds goed is verzekerd.

door
Online redactie
Leestijd 3 min.

Als het gaat over de index, denken veel mensen meteen aan de consumptieprijsindex. De consumptieprijsindex is een economische indicator die de prijsevolutie doorheen de tijd weergeeft. Hiervoor stelt men een korf van goederen samen. Deze korf is representatief voor wat gezinnen kopen. Doordat consumptiepatronen wijzigen, komen er soms nieuwe producten in de korf en verdwijnen andere producten. In 2021 voegde men bijvoorbeeld dakkoffers en computermuizen aan de indexkorf toe. Gps-toestellen en katoenen zakdoekjes werden dan weer uit de korf geschrapt. Eerder voegde men bijvoorbeeld ook al de smartwatch en het ereloon van de advocaat aan de korf toe. Deze index wordt onder andere gebruikt om de lonen te indexeren. Ook in overeenkomsten koppelt men soms de afgesproken prijs aan de consumptieprijsindex. Voor de brandverzekering gebruikt men meestal een andere index, de ABEX-index.

Bouwkosten en lonen in de bouw

Het concept van de ABEX-index is hetzelfde als bij de consumptieprijsindex, enkel is de korf volledig anders samengesteld. Het focust namelijk op wat het bouwen van een woning kost. In de korf zitten zowel bouwmaterialen als de loonkosten in de bouwsector. Als de loonkosten stijgen, bijvoorbeeld door de consumptieprijsindex, zal dit een invloed hebben op de ABEX-index. Hetzelfde geldt voor de kosten van bouwmaterialen. De ABEX-index wordt twee keer per jaar aangepast. Het is de Associatie van Belgische Experten die verantwoordelijk is voor de berekening van de ABEX-index. Het focust daarbij op de kosten voor het bouwen van een gebouw of privéwoning. Hoewel de bouwprijs per gewest kan verschillen, berekent men een nationaal gemiddelde.

Koppeling brandverzekering aan de ABEX-index

Als de brandverzekering (of beter: de verzekerde waarde) aan de ABEX-index is gekoppeld, zal de brandverzekeringspremie mee evolueren met de kosten van het bouwen van een woning. Dat is logisch, want als de bouw- of herstellingskosten duurder worden, zal de verzekeraar bij een schadegeval ook meer moeten uitbetalen. De brandverzekeraar wil dus niet meer aan jou verdienen, zijn winstmarge blijft eigenlijk hetzelfde. De koppeling aan de ABEX-index zorgt er meteen ook voor dat je altijd goed bent verzekerd, omdat de verzekerde waarde ook mee zal evolueren met de bouwprijzen.

Hoewel de meeste brandverzekeraars de ABEX-index volgen, zijn ze eigenlijk niet verplicht om dit te doen. Indien ze de ABEX-index volgen, zal dit steeds in het verzekeringscontract zijn opgenomen. Over het algemeen stijgt de index elk jaar een beetje. In 2016 steeg de ABEX-index bijvoorbeeld van 744 naar 750. De afgelopen tijd is de index echter fors gestegen, een gevolg van de economische omstandigheden en de tekorten die zijn ontstaan. Het historisch overzicht van de index is te vinden op de ABEX-website.

News

meer News