Europees Hof voor de Rechten van de Mens hoort voor het eerst klimaatzaken: Zwitserse senioren en Franse burgemeester klagen hun staat aan

Voor het eerst buigt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich over klimaatzaken. Woensdag aanhoren de rechters twee zaken waarin aangeklaagd wordt dat Zwitserland en Frankrijk niet voldoende doen om de klimaatverandering aan te pakken.

door
Belga, Redactie Online
Leestijd 2 min.

De Zwitserse zaak heeft betrekking op een groep oudere Zwitserse vrouwen die de gevolgen van de klimaatverandering op hun gezondheid aanklaagt. De Franse zaak werd aangespannen door een voormalige burgemeester van een gemeente die bedreigd wordt door de stijgende zeespiegel.

Rechten van de mens

De Zwitserse seniorenbeweging ’Les Aînées pour la protection du climat suisse’ (Ouderen voor de bescherming van het Zwitserse klimaat) stelt dat de Zwitserse regering met haar gebrekkige klimaatbeleid meerdere artikelen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) schendt, hoofdzakelijk het artikel dat het recht op leven waarborgt.

Onder water

In het tweede dossier dat woensdag behandeld wordt, gaat het om een rechtszaak van Damien Carême, de voormalige burgemeester van Grande-Synthe in het noorden van Frankrijk en huidig Europarlementslid van de groene partij Europe Écologie-Les Verts (EELV). In 2019 trok hij in eigen naam en als burgemeester naar de Raad van State om het «klimatologische non-beleid» aan te klagen waardoor zijn gemeente onder water dreigt te lopen.

In 2021 werd de gemeente in het gelijk gesteld en kreeg Frankrijk negen maanden om «alle nuttige maatregelen te nemen» om de uitstoot van broeikasgassen in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De zaak onder zijn eigen naam werd echter verworpen, waarna Carême naar het Europees Hof stapte. Carême stelt dat het «falen» van Frankrijk met betrekking tot de klimaatdoelen hem rechtstreeks treft aangezien het «het risico verhoogt dat zijn domicilie wordt getroffen».

De uitspraken van het Europees Hof worden pas binnen enkele maanden verwacht.