«Lerarentekort ongetwijfeld dé grootste bedreiging voor onderwijskwaliteit»

De grootste bedreiging voor de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs is het lerarentekort. Dat stelt de Onderwijsinspectiein haar jaarverslag. «Het tekort neemt steeds grotere proporties aan en het einde is nog niet in zicht», stelt de inspectie vast. Dat lerarentekort stelt de inspectie wel in een moeilijke positie, omdat het haar taak is om de vinger op de wonde te leggen, maar tegelijk wil ze scholen niet afstraffen voor deze maatschappelijke problematiek.

door
Belga, Redactie Online
Leestijd 2 min.

De lat ligt, terecht, hoog in het onderwijs, zegt de inspectie, maar onder meer het lerarentekort plaatst scholen die hun opdracht naar best vermogen opnemen voor «bijkomende uitdagingen». Het gaat dan om de coronacrisis, maatschappelijke veranderingen, met een gewijzigde invulling van de job als leraar, en beleidsmatige veranderingen en vernieuwingen.

Grootste bedreiging

Maar het is het lerarentekort dat «ongetwijfeld dé grootste bedreiging is» voor de onderwijskwaliteit, klinkt het. Om aan kwaliteit te kunnen werken, moeten er in de eerste plaats leraren zijn. In het voorbije schooljaar kon de inspectie niet anders dan vaststellen dat die basisvoorwaarde vaak niet vervuld is. «De aanhoudende zoektocht (naar personeel, red.) gaat gepaard met leemtes in de schoolwerking en vergt veel energie van directies», is te lezen in het jaarverslag. «Bovendien creëert het nieuwe vormen van ongelijkheid tussen leerlingen, die niet allemaal een volwaardig onderwijsaanbod kunnen genieten.» Hoewel er mooie voorbeelden zijn van hoe scholen hier creatief mee omgaan en in de lerarenopleidingen het aantal inschrijvingen stijgt «is en blijft de situatie prangend».

Geen straf

Om scholen niet te straffen voor deze problematiek, maar tegelijk wel te benoemen welke elementen een bedreiging vormen voor de onderwijskwaliteit, koos de inspectie ervoor de impact van het tekort «niet doorslaggevend te laten wegen in het finale advies». Op systeemniveau werd de problematiek wel aangekaart: «de impact is onomstotelijk en zeer ingrijpend, zoals we dagelijks vaststellen op de klasvloer».

Vanuit de politiek ziet de Onderwijsinspectie verschillende initiatieven om de vele problemen aan te pakken, maar specifiek voor het tekort «blijkt de ambitie om tot een volwaardig loopbaanpact te komen een moeilijk haalbare kaart», en dat over verschillende legislaturen heen. «We kijken uit naar de resultaten van de lopende proeftuinen als een aanknopingspunt om in de toekomst versterkt op die uitdaging te blijven inzetten», besluit de inspectie.