Vakbonden pleiten voor structurele maatregelen en meer aandacht voor welzijn leerkrachten

De onderwijsvakbonden pleiten voor structurele maatregelen om leraren in het onderwijs te houden en voor meer aandacht voor het welzijn van de leerkrachten. Dat doen ze aan de vooravond van het nieuwe schooljaar.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Er zijn vorig schooljaar vooral kwantitatieve maatregelen genomen om aan het lerarentekort iets te doen, maar er moeten ook kwalitatieve maatregelen komen, stelt COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs. «We weten uit een eigen bevraging dat leraren op zoek zijn naar manieren om hun werkdruk draaglijk te houden.

Nancy Libert van ACOD Onderwijs wijst erop dat het nog afwachten is om te zien hoe hard het lerarentekort dit schooljaar toeslaat. Ook is het wachten op de effecten van de genomen maatregelen. «De minister zegt wel dat er een recordaantal zij-instromers zijn, maar ik zou ook graag cijfers willen zien van het aantal zij-instromers dat afhaakt. Blijven die mensen wel in het onderwijs?», vraagt ze zich af.

Wat met de leraar-specialist?

Ook bij de invoering van de leraar-specialist stellen de vakbonden zich vragen. Het gaat om leraars die een mandaat krijgen binnen de school van minstens drie jaar in ruil voor een specifieke expertise. Ze worden daarvoor ook extra verloond. «Dat mensen voor de klas komen te staan zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs betekent de devaluatie van het diploma lerarenopleiding», verklaart Marnix Heyndrickx van VSOA. «De maatregel zal ook de onderwijskwaliteit niet ten goede komen.» Hij vreest ook dat die mensen wel lesuren zullen invullen, maar op een ander vlak werk zullen genereren voor de leerkrachten.

Libert wijst er dan weer op dat het zinvol kan zijn om na te gaan welke objectieve criteria directies gebruiken om iemand als leraar-specialist aan te duiden.

Op een echt lerarenpact hoopt Heyndrickx deze legislatuur niet meer. Dat neemt echter niet weg dat er nog stappen gezet kunnen worden om de werkdruk te verminderen.

Digitale communicatie

Libert hoopt dat scholen een duidelijk kader voor deconnectie hebben gemaakt en het ook toepassen. Zo zijn scholen verplicht om afspraken te maken over hun digitale communicatie. ACOD roept iedereen op om zich daaraan te houden en elkaar aan te spreken als mensen zich niet aan de afspraken houden.

Het wordt een zwaar jaar, besluit COV, niet alleen door het lerarentekort maar ook de reorganisatie van de leersteun zal nog bijkomend werk vragen. De vakbond roept de Vlaamse regering daarom op om niet in verkiezingsmodus te gaan. «We hebben de afgelopen jaren genoeg losse maatregelen gezien in een poging om een aantal problemen in onderwijs op te lossen. Nu hebben we maatregelen nodig die naar de toekomst kijken en die terug vertrouwen geven om te kiezen voor het ambt van leraar of om er nog jaren lang in te blijven werken», stelt algemeen secretaris Marianne Coopman.