‘Women in Business’ moet vrouwelijk ondernemerschap in Brussel aanmoedigen

De Brusselse staatssecretarissen Barbara Trachte (Economische Transitie) en Nawal Ben Hamou (Gelijke Kansen) lanceren de tweede editie van de projectoproep «Women in Business» om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen. De Brusselse regering gaf donderdag groen licht en trok hiervoor 500.000 euro uit.

door
Belga, Redactie online
Leestijd 2 min.

Hoewel het aantal Brusselse vrouwelijke ondernemers in tien jaar met 30% toenam, zijn er toch nog altijd 2,5 keer meer mannen dan vrouwen met een zelfstandige activiteit in Brussel. Dat bleek uit de laatste barometer van het vrouwelijk ondernemerschap van hub.brussels.

Half miljoen

Het budget voor deze editie van de projectoproep «Women in Business» bedraagt 500.000 euro om gedurende een jaar privéstructuren te ondersteunen die begeleidingsprojecten voorstellen voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers. De kandidaten moeten zorgen voor begeleidingsprogramma’s voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers, of programma’s, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse hulp en coaching, met name in de vorm van ondernemersnetwerken.

Het budget per project varieert van 35.000 tot 100.000 euro. De projecten worden door een jury geselecteerd op basis van criteria zoals de kwaliteit van de aangeboden begeleiding en de verenigbaarheid van de doelgroep met de inclusiedoelstelling van de oproep.

Emancipatie

«Een eigen beroepsactiviteit creëren is voor veel Brusselse vrouwen een kans om zich te emanciperen en, voor sommigen, om de informele economie te verlaten. Het is ook een manier om de discriminatie op de arbeidsmarkt te vermijden. Het doel van deze projectoproep is om begeleidingsinitiatieven te steunen, zodat ze vrouwelijke kandidaat-ondernemers helpen om hun activiteit te ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor de vrouwen die het verst af staan van de regelingen die al door het Gewest opgezet zijn», verklaart Trachte.

«De begeleiding die aangeboden wordt door de projecten van Women in Business is essentieel om te zorgen dat vrouwen, in al hun diversiteit, hun professionele belangen concreet kunnen verwezenlijken en zo hun economische en financiële vrijheid kunnen waarborgen», aldus Ben Hamou.