Amazon werkt aan eigen quantumcomputer

Amazon, ’s werelds grootste aanbieder van cloud computing (via een netwerk hardware, software en data beschikbaar stellen, nvdr.), werkt aan een eigen quantumcomputer. «We hebben een intern project om een eigen quantumcomputer te bouwen, en software en algoritmes daarvoor te ontwikkelen», zegt Oskar Painter, die aan het hoofd staat van de quantumhardwareteams bij Amazon Web Services (AWS).

door
Redactie Online
Leestijd 1 min.

De quantumcomputer moet een antwoord bieden op het probleem dat de ontwikkeling van hoogperformante computers stilaan zijn fysieke limieten bereikt heeft. Een quantumcomputer slaat informatie niet op onder de vorm van bits, die slechts twee toestanden kunnen aannemen, namelijk één of nul. Een qubit van een quantumcomputer daarentegen, kan deze tegelijk zijn, dus één en nul. Theoretisch kan een quantumcomputer vele malen sneller en krachtiger zijn dan een conventionele computer.

Tot dusver hebben Google en IBM voorsprong op de weg naar het commerciële gebruik van de nieuwe technologie. «Wij bij AWS concentreren ons gewoonlijk niet op problemen die ver in de toekomst liggen. Wij maken dingen die onze klanten van ons verlangen», aldus Richard Moulds, directeur van Amazon Braket.

Quantumsuperioriteit

Google werkt al sinds 2006 aan quantumcomputers. In 2019 beweerde het zoekmachinebedrijf de zogenaamde quantumsuperioriteit bereikt te hebben, omdat zijn processor Sycamore met 53 qubits een berekening sneller uitvoerde dan de snelste conventionele supercomputer. IBM biedt zijn cloud-klanten sinds 2019 toegang tot zijn quantumcomputer ‘Q System One’ met 20 qubits. In juni stelde IBM ook zijn eerste commerciële quantumcomputer met 25 qubits in Europa voor.