Apotheker mag binnenkort coronavaccin toedienen

De federale ministerraad heeft zich achter een wetsontwerp geschaard dat ook apothekers toestaat om het coronavaccin toe te dienen. Artsenverenigingen hadden hierop al meermaals kritiek, nadat bevoegd minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eind oktober aankondigde dat hij hiervan werk zou maken.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Het wetsontwerp maakt het mogelijk dat ook apothekers snelle antigeentesten kunnen afnemen, uitvoeren en interpreteren. Het wetsontwerp van Vandenbroucke moet de apothekers «nauwer betrekken bij de strijd tegen het coronavirus. Dit ontwerp beoogt zo apothekers toe te laten om het vaccin tegen het coronavirus voor te schrijven, maar ook, na een specifieke opleiding, toe te dienen», klinkt het. «Het vaccin kan enkel worden voorgeschreven op voorwaarde dat het onmiddellijk in de apotheek zelf wordt toegediend.»

Enige tijd geleden liet de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) weten dat het zich kantte tegen het voorontwerp dat toen circuleerde. «Vaccineren is een medische handeling die alleen door artsen of door verpleegkundigen onder het toezicht van artsen uitgevoerd kan worden», hekelde BVAS. Het ontwerp dat de ministerraad goedkeurde gaat nu ter advies naar de Raad van State. De maatregel moet huisartsen toelaten om zich meer op hun kernopdrachten te focussen, klinkt de redenering.

‘Help de helpers’

Om de Vlaamse zorg nog verder te ontlasten gaat de VDAB opnieuw vrijwilligers van het platform ‘Help de helpers’ aanschrijven. De VDAB wil hen opnieuw motiveren om weer in de zorg aan de slag te gaan. Het platform werd in april vorig jaar door de regering gelanceerd om vrijwilligers te kunnen inzetten in ziekenhuizen en zorginstellingen die nood hebben aan extra personeel. In totaal registreerden zich toen ongeveer 18.000 mensen. Het platform bleef sindsdien actief, maar gezien het huidige tekort aan personeel in veel ziekenhuizen, werd beslist om de vrijwilligers nog eens aan te schrijven. De sector telt nu op jaarbasis al meer dan 17.000 vacatures.