Biden wil aanvalswapens voor particulieren verbieden

De Amerikaanse president Joe Biden wil het vuurwapengeweld in zijn land aanpakken met een reeks maatregelen. Zo pleit hij voor een verbod op aanvalswapens voor particulieren. Dat zei hij donderdag tijdens een toespraak in het Witte Huis waar hij zijn plan om de "epidemie" van het wapengeweld te bestrijden uit de doeken deed.
door
camille.van.puymbroeck
Leestijd 2 min.

Biden somde een reeks dodelijke schietpartijen op die het land de afgelopen jaren, maar ook onlangs nog in onder meer Georgia en Colorado, hebben geteisterd. "Het geweld met vuurwapens in dit land is een epidemie, een internationale schande", verklaarde de president bij de aankondiging van zes decreten.

Spookgeweren

Eén van die decreten viseert de zogenaamde spookgeweren. Het gaat om wapens die zelf vervaardigd worden, bijvoorbeeld met een 3D-printer, en geen serienummer hebben en dus moeilijk te traceren zijn. Een andere maatregel betreft stabiliserende armbraces voor handwapens, een accessoire dat onlangs werd gebruikt bij de schietpartij in Colorado.

De presidentiële decreten hebben slechts een beperkte draagwijdte. Voor meer doortastende maatregelen is de goedkeuring van het Congres nodig en Biden beseft ook dat hij met zijn zeer beperkte Democratische meerderheid momenteel weinig kans maakt om meer te doen op dit ultragevoelige beleidsdomein.

Barack Obama

Zo zei Biden dat de VS ook aanvalsgeweren en magazijnen met een hoge capaciteit zouden moeten verbieden. Het is een wens die ook zijn Democratische voorganger Barack Obama meermaals heeft uitgesproken, maar nooit gerealiseerd. Als senator keurde Biden in 1994 zelfs een tienjarig verbod op aanvalsgeweren mee goed, maar de wet kon nooit verlengd worden wegens de weerstand van Republikeinse verkozenen die het verbod als een schending van hun grondwettelijke rechten beschouwen.

Verdeeldheid

Biden kondigde donderdag ook aan dat hij David Chipman aan het hoofd van het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) wil plaatsen. Het ATF is het federale agentschap dat vuurwapens reguleert en Chipman geldt als een voorstander van strengere regels. Dat de Senaat al sinds 2015 geen directeur voor het ATF meer kon benoemen, illustreert nogmaals hoe verdeeld de Amerikaanse politiek over dit onderwerp is.

Gold aan schietpartijen

Volgens de site Gun Violence Archive zijn vorig jaar 43.000 mensen in de Verenigde Staten om het leven gekomen door een vuurwapen. Ook zelfmoord wordt in die cijfers opgenomen. De organisatie telde 611 schietpartijen waarbij minstens vier slachtoffers vielen, tegen 417 in 2019. Sinds januari van dit jaar werden al meer dan 11.000 mensen gedood met een vuurwapen.

Vele Amerikanen blijven evenwel erg gehecht aan hun wapens. Ze hebben er zelfs nog meer aangeschaft sinds het begin van de coronapandemie, en in het bijzonder tijdens de grote antiracistische manifestaties in de lente van vorig jaar en de electorale spanningen in de herfst. De voorstanders, gesteund door de invloedrijke lobbygroep NRA, hanteren het Second Amendment van de Amerikaanse grondwet als garantie voor hun recht op wapendracht.