Blanke taxichauffeur op bestelling

door
Hans
Leestijd 2 min.

In Vlaanderen en Brussel ziet één op de twee taxibedrijven geen graten in de vraag om een blanke chauffeur te leveren wanneer er naar gevraagd wordt. Dat blijkt uit een test die Metro gisteren uitvoerde.

Het taxibedrijf ‘Car 2000' uit Groot-Brittannië stuurt blanke bestuurders als de klant daarom vraagt. Directeur van Car 2000, Stephen Campbell, heeft naar eigen zeggen geen andere keuze dan instemmen met deze racistische praktijken omdat hij geen klanten wil verliezen. De vraag naar blanke taxibestuurders steeg nadat een misbruikschandaal met mannen van Pakistaanse origine aan het licht was gekomen. Twee van de veroordeelden in die zaak werkten voor een taxibedrijf dat Car 2000 heeft overgenomen.

Dit nieuws heeft Groot-Brittannië flink op stelten gezet, maar hoe ziet de situatie er uit in België? Metro deed gisteren de test. Hiervoor grepen we naar de telefoon. We belden acht taxibedrijven op. Vier in Brussel en vier in Vlaanderen.

Aan hen vroegen we het volgende: «Ik zou graag een taxi reserveren voor eind deze week, maar is het mogelijk dat de taxichauffeur een blanke man of vrouw is?»

Dit verzoek leidde tot opvallende resultaten. Zo heeft de helft van de bedrijven daar geen moeite mee en ant-woordt letterlijk «geen enkel probleem» te hebben om in te stemmen met de vraag.

In tegenstelling tot Stephen Campbell, is er zelfs geen enkel bedrijf dat probeert om ons als beller te overtuigen mee te rijden met gelijk welke bestuurder. Eén taxicentrale geeft zelfs spontaan enkele namen waar we in de toekomst naar kunnen vragen. «Zo bent u in het vervolg zeker dat u een blanke bestuurder hebt.»

Toch is er ook ander nieuws. Twee bedrijven durven wel degelijk verontwaardigd te reageren op de - toch wel racistische - vraag. «Neen mevrouw, wij doen niet aan discriminatie», klinkt het gepikeerd. «U zou dat beter ook niet doen.» Nog twee andere bedrijven weigerde op de vraag in te gaan.

Directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Jozef De Witte stelt dat expliciet vragen om een blanke taxibestuurder indruist tegen de wetgeving. «Het is niet alleen verboden voor de klant om een discriminerende opdracht te geven, maar ook om daar op in te gaan», legt De Witte uit. «Zulke verzoeken hebben nefaste gevolgen. Mensen van een andere origine leggen dan minder ritten af en krijgen minder loon.»

Toch zijn de resultaten geen verrassing voor De Witte. «We zien hetzelfde in andere sectoren, bijvoorbeeld de huisvestingsmarkt. Dat is typisch voor bedrijven in een tussenpositie. Een taxicentrale zit tussen de klant en de chauffeur, en wil geen klanten mislopen. Maar eigenlijk zou het antwoord van een taxibedrijf moeten zijn‘we sturen u nu meteen onze beste chauffeur, ongeacht zijn of haar huidskleur'».