BOOKS. Bart De Wever prijst historicus Yuval Harari: "De manier waarop hij zijn gedachten neerpent is zelden gezien"

Aanstaande maandag geeft Yuval Harari op uitnodiging van Newsweek een lezing in de Lotto Arena. De Israëlische historicus verkocht tientallen miljoenen exemplaren van zijn boeken en wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste denkers van de 21ste eeuw. Ook in ons land telt deze «intellectuele rockster» heel wat bekende fans, waaronder Bart De Wever.
door
quentin.soenens
Leestijd 2 min.

De Antwerpse burgemeester las ‘Sapiens' en ‘Homo deus' nadat die twee boeken hem waren aangeraden als zijnde «mindblowing literatuur». «Na ze te lezen, heb ik ook mogen vaststellen dat dat effectief zo is. Vooral ‘Sapiens' heeft op mij een diepe indruk nagelaten», klinkt het bij de N-VA-voorzitter.

Heeft u als collega-geschiedkundige nog veel bijgeleerd van Harari?

Bart De Wever: «Ik vind hem vooral een groots beschrijver van de mensheid en zelfs de menselijke diersoort. Hoe hij een strategisch overzicht schetst van onze menselijke geschiedenis, de pertinente manier waarop hij dingen uitwerkt en de intelligente manier waarop hij zijn gedachten neerpent, is zelden gezien.»

In hoeverre sluiten de denkbeelden van Harari aan bij uw wereldbeeld?

«In Sapiens las ik meerdere zaken over identiteit die ik onderschrijf. Hij stelt dat een imaginaire orde, zoals een staat of gemeenschap, een enorm positief iets kan zijn. Hij haalt het ook onderuit door te beweren dat het op biowetenschappelijk niveau een illusie is, maar niettemin erkent hij dat het een realiteit is. De staat, hoewel op zich een abstract concept waarin de leden elkaar individueel niet kennen, is een cruciaal instrument om dingen te materialiseren en de samenleving aan te sturen. Dat is de essentie van mijn politiek denken.»

Schuilen er in het al te nationalistisch denken ook geen grote gevaren?

«Zeker. Alle imaginaire ordes waarachter grote groepen mensen zich scharen, bezitten een grote scheppende kracht, maar die kracht kan ook destructief aangewend worden. Wat ik echter al mijn ganse leven zeg is dat het niet de opdracht is om die weg te vegen, maar net om die positief te gebruiken. Om solidariteit, democratie en een ethisch gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van medeburgers te creëren.»

Staat het streven van uw partij naar meer Vlaamse zelfstandigheid dan niet haaks op wat je net beweert?

«Dat er imaginaire ordes met elkaar in concurrentie treden, zoals België en Vlaanderen, is an sich niet abnormaal of gevaarlijk. Dat is nu eenmaal het gevolg van de loop van de geschiedenis. De vraag is dan: ‘Welke imaginaire orde is het meest adequaat om mensen een hoger doel te geven?'. Voor mij is het antwoord op die vraag: een Vlaamse gemeenschap.»

De lezing van Harari start maandag 27 januari om 20 uur in de Lotto Arena. Alle tickets zijn reeds verkocht.