Burn-out gehad? Werknemers zien je als minder stressbestendig en minder zelfstandig

Werkgevers zien kandidaten die aan een burn-out hebben geleden als minder stressbestendig en minder zelfstandig. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent dat een experiment uitvoerde met 1.700 fictieve kandidaten. Burn-out is bovendien schadelijker voor toekomstige aanwervingskansen dan andere redenen voor uitval, zoals een fysiek letsel.
door
silke.vandenbroeck
Leestijd 2 min.

De onderzoekers vroegen 425 Vlaamse recruiters om in een experiment advies te geven over het al dan niet uitnodigen van fictieve jobkandidaten voor een tweede sollicitatiegesprek. De kandidaten maakten allemaal een niet-werkzame periode door. De verklaring voor die werkonderbreking varieerde van burn-out, een fysieke verwonding of persoonlijke redenen tot klassieke werkloosheid.

Vervolggesprek

Kandidaten met een burn-outgeschiedenis hadden de laagste kansen op een volgend jobinterview, terwijl kandidaten die herstelden van een fysieke problematiek het meest kans hadden op een vervolggesprek. "Onze data suggereren dat dit effect sterker uitgesproken is voor jobs die een hoge mate van stresstolerantie vereisen", zegt onderzoeker Philippe Sterkens. "Langs de andere kant valt wel op dat recruiters die persoonlijk in aanraking kwamen met burn-out sneller geneigd zijn om ex-burn-outpatiënten een kans te geven." Uit de studie blijkt ook dat vrouwelijke recruiters doorgaans milder waren voor burn-outpatiënten.

Perceptie

De oorzaak van de discriminatie leggen de onderzoekers bij de perceptie die heerst rond burn-outpatiënten. Analyses tonen aan dat bijna de helft (45%) van het effect verklaard kan worden door de perceptie dat de sollicitant minder stresstolerant zou zijn. Maar ook andere stigma's spelen mee. "Zo kregen kandidaten van de recruiters een lagere score voor autonomie en aanstuurbaarheid", zegt onderzoeker Stijn Baert. "Bovendien werd hun huidige gezondheid lager ingeschat en vrezen werkgevers dat ex-burn-outpatiënten ook in de toekomst zouden uitvallen wegens ziekte."