Deze bevolkingsgroep snakt het meeste naar vakantie in het buitenland

Vanaf 15 juni kunnen we opnieuw op reis naar het buitenland, maar willen we dat ook? Uit de eerste resultaten van de grootschalige bevraging van de UAntwerpen blijkt dat hoe jonger de respondenten zijn, hoe meer ze hun vakantie in het buitenland willen doorbrengen. Maar over alle leeftijden heen, weet ongeveer een op de vijf nog niet of en waar hij of zij op vakantie zal gaan.
door
camille.van.puymbroeck
Leestijd 2 min.

De Grote Coronastudie van de UAntwerpen in samenwerking met de UHasselt, de KU Leuven en de ULB focuste zich dinsdag 3 juni onder meer op vakantieplannen. De resultaten worden pas later bekend gemaakt, maar naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad kon de UAntwerpen al wel meegeven dat hoe jonger de respondenten zijn, hoe meer ze op vakantie naar het buitenland willen. In de leeftijdscategorie 0 tot 17 jaar gaf bijna de helft van de respondenten dat aan, in de categorie 18 tot 35 jaar was dat ongeveer 40%, bij de 36- tot 65-jarigen ongeveer 35% en bij de 66-plussers was het minder dan een op de vier.

Bijna 40% van de 66-plussers wil deze zomer zelfs helemaal niet op vakantie gaan. Bij de 0 tot 17-jarigen geeft nog geen 10% dat aan, in de categorie 18 tot 35 jaar bedroeg dat percentage ongeveer 15% en bij de 36- tot 65-jarigen iets minder dan 25%. Over alle leeftijden heen, weet een op de vijf nog niet of hij of zij op vakantie gaat en of dat dan in België of het buitenland zal zijn.

Grenzen open

De Nationale Veiligheidsraad maakte op 3 juni bekend dat ons land vanaf 15 juni de grenzen weer opent voor inwoners van EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, vier landen die wel deel uitmaken van de Schengenzone, maar niet van de EU. Of Belgen dan ook naar al die betrokken landen kunnen reizen, is niet zeker. Elk land beslist nog altijd zelf over de heropening van de eigen grenzen en over de voorwaarden waaraan dan moet worden voldaan.