«Geen feitelijk verband tussen op kot gaan en examenresultaten»

Er is geen feitelijk verband tussen op kot gaan en examenresultaten aan de universiteit. Tot die bevinding komen onderzoekers van de UGent nadat ze 1.653 eerstejaarsstudenten aan de UGent en UAntwerpen gedurende drie jaar opvolgden.

door
Redactie online
Leestijd 2 min.

In de wetenschappelijke literatuur zijn heel wat theoretische redenen te vinden waarom op kot gaan een goed idee is voor je punten aan de universiteit is. Pendelen kost je tijd die je niet altijd efficiënt kunt invullen met studeren. Wie daardoor vroeg moet opstaan en inboet op slaap, kan ook op die manier mindere prestaties verwachten. «Verder zorgt op kot gaan typisch ook voor een betere sociale integratie aan de universiteit», geeft doctoraal onderzoeker Simon Amez (UGent) aan.

Er zijn ook theoretische argumenten om niet op kot te gaan wanneer hoge punten belangrijk voor je zijn. «Wanneer sociale integratie vooral leidt tot sociale activiteiten die zorgen voor minder tijd voor of focus op de studies, kan natuurlijk geen positieve impact van op kot gaan op de examenresultaten verwacht worden. Er is ook wetenschappelijk onderzoek dat de link tussen integratie in het studentenleven, alcoholgebruik en studieprestaties bestudeerd heeft», licht professor Stijn Baert (UGent) toe.

Compensatie

Volgens het onderzoek, gebaseerd op een kwaliteitsvolle steekproef van studenten aan de UGent en UAntwerpen, blijken de positieve en negatieve argumenten elkaar te compenseren. «Deze bevinding contrasteert enigszins met (beperkt) buitenlands onderzoek dat eerder een positieve impact van op kot gaan vond. Ze konden slechts het verband tussen op kot gaan en studieresultaten op één moment vaststellen en analyseren», verduidelijkt onderzoeker Simon Amez.

«Onze analyses geven aan dat studenten die thuis geen Nederlands spreken minder vaak op kot gaan, net als studenten met ouders die geen hoger onder onderwijs volgden. Aangezien beide factoren ook (negatieve) voorspellers zijn van de examenresultaten aan de universiteit, is het belangrijk ze mee te nemen in analyses. Anderzijds geven die analyses aan dat er nog andere verstorende factoren zijn die we niet gemeten hebben, maar waar we dankzij de longitudinale data wel konden uitzuiveren», besluit professor Baert.

Goede gezondheid

Studenten die thuis geen Nederlands spreken en studenten met ouders die geen hoger onderwijs volgden, deden het volgens de studie gemiddeld minder goed. Ook de punten tijdens het secundair onderwijs vormen een sterke voorspeller voor je punten aan de universiteit. Verder werd eerder onderzoek bevestigd dat studenten die beter slapen ook betere examenresultaten hebben. In een goede gezondheid verkeren blijkt ook zo’n positieve voorspeller.