Geen verplichte vaccinatie voor zorgverleners zolang er marge is voor verbetering

De Interministeriële Conferentie (IMC) heeft zich gebogen over de vraag of de vaccinatie van de zorgkundigen ook in ons land verplicht wordt. Uiteindelijk beslisten de federale en regionale ministers om de sector te blijven sensibiliseren «zolang er ruimte is voor verbetering». Het IMC zegt dat het een actieplan heeft goedgekeurd om de vaccinatiegraad bij de gezondheidsbeoefenaars te verhogen.

door
Redactie online
Leestijd 2 min.

Volgens de autoriteiten is er nog steeds manoeuvreerruimte om de zorgverleners te sensibiliseren en zo de vaccinatiegraad te verhogen. In Wallonië is het aantal gevaccineerden zo gestegen van 74 tot 79 procent in een maand tijd.

Uit een studie van Sciensano blijkt dat de vaccinatiegraad bij gezondheidsbeoefenaars verschilt per beroepscategorie. De hoogste vaccinatiegraad is er bij artsen, apothekers, tandartsen en ambulanciers (meer dan 80 procent) en een lagere vaccinatiegraad bij kinesitherapeuten en verloskundigen (minder dan 70 procent).

De ministers sluiten dus een verplichting niet uit, maar pas als een tweede stap, als sensibilisering niet meer voldoende is, klinkt het.

Actieplan

Ze hebben woensdag een actieplan goedgekeurd om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken bij alle gezondheidszorgbeoefenaars, meldt het IMC. Het plan bestaat uit drie delen.

Zo wil het IMC inzetten op sensibilisering en de verantwoordelijkheid van de sector en de beroepsorganisaties in de gezondheidszorg, door de nadruk te leggen op de kwaliteitsvolle en veilige zorgen. De taskforce vraagt momenteel aan de koepel- en beroepsorganisaties welke maatregelen zij zullen nemen en er zal een overleg opgestart worden met de werknemersorganisaties om hun maatregels te kennen. De maatregelen zullen geïnventariseerd en opgevolgd worden.

Ten tweede willen de ministers proactief de transparantie bevorderen door de vaccinatiegraad per gezondheidszorginstelling te publiceren. Op korte termijn zullen geldige gegevens worden verzameld voor de gezondheidszorginstellingen die op vrijwillige basis wensen deel te nemen, om een overzicht te geven van de vaccinatiegraad binnen hun instelling. Deze gegevens zullen openbaar worden gemaakt en de instellingen zullen ook worden aangemoedigd om hun gegevens op transparante wijze op hun eigen websites en in hun communicatie bekend te maken. Voor ambulante praktijken en individuele gezondheidszorgbeoefenaars wordt er momenteel een protocol ontwikkeld. Zij worden ook aangemoedigd om vrijwillig deel te nemen aan een uniform rapportagesysteem.

Mogelijkheid tot verplichting wordt onderzocht

Tot slot willen de ministers, parallel met de eerste twee acties, de mogelijkheid onderzoeken om de vaccinatie tegen COVID-19 verplicht te maken, «als laatste stap in dit graduele proces». Het IMC zal advies inwinnen bij de bevoegde instanties, zoals de Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk, de Nationale Arbeidsraad (CNT), de Hoge Gezondheidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuizen.