Minister Beke voorstander van adoptiepauze: «Complete mindshift»

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is op basis van de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie gewonnen voor een adoptiepauze van twee jaar om de nodige ingrijpende hervormingen door te voeren. Dat betekent dat er geen nieuwe trajecten voor kandidaat-adoptanten opgestart worden. Lorin Parys (N-VA) vindt het «een onbesuisd idee dat de meest kwetsbare kinderen in de steek laat».

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Het expertenpanel pleit voor een paradigmashift van een actieve naar een passieve houding ten aanzien van de interlandelijke adoptie, waarbij het kind centraal staat. Daarbij moeten de taken van de huidige adoptiediensten voor interlandelijke adoptie ondergebracht worden bij de overheid, de Vlaams Centrale Autoriteit. Die moet als enige adoptiebemiddelaar de subsidiariteit en de adopteerbaarheid in het herkomstland nagaan.

Het panel vindt dat het huidige systeem van wachtlijsten vervangen moet worden door een pool van potentiële adoptieouders naar analogie met de pleegzorg. Daarom is het nodig om de instroom van nieuwe kandidaat-adoptanten onmiddellijk stop te zetten. Wie al een kindvoorstel kreeg, kan de plaatsing afronden. Dat benadrukte minister Beke: «Het gaat duidelijk niet om een harde adoptiestop». Maar voor de grote resterende groep kandidaat-adoptanten op de wachtlijst beveelt het expertenpanel een adoptiepauze aan in afwachting van de hervorming van het adoptielandschap waarbij de wachtlijst vervangen wordt door een pool. Hierbij rust voor het panel «een belangrijke collectieve en individuele informatie- en (na)zorgplicht op de overheid».

«Geen twee jaar wachten»

Wouter Beke beklemtoonde dat hij nog een toekomst voor internationale adoptie ziet. Hij sprak van «een complete mindshift rondom adoptie van een ‘kind voor een thuis naar een thuis voor een kind’». Hij kondigde aan dat er op korte termijn een panel samengesteld wordt om concrete richtlijnen op te stellen voor samenwerking met herkomstlanden die zelf investeren in een kwalitatief zorgsysteem.

Adopties zomaar pauzeren is de makkelijkste oplossing, vindt parlementslid Lorin Parys. «De moeilijkste is om op een ethisch en correcte manier de brug te leggen tussen kinderen zonder andere opties en de honderden kandidaat-adoptieouders hier. Wij staan open voor een debat met open vizier. Laat ons interlandelijke adoptie dus verbeteren waar het nodig is zonder het kind met het badwater weg te gooien. Er zijn immers nog te veel kinderen die geen andere volwaardige oplossing hebben.»

Volgens Groen worden de «perverse effecten van het huidige systeem blootgelegd». Er moet volgens hen dringend iets veranderen. «Het kind moet centraal staan. Daarbij mogen we natuurlijk niet vergeten dat adoptie ook kinderbescherming is. Dat kan geen 2 jaar wachten», reageert Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen).