Minister Peeters kiest voor nieuwe indeling snelwegparkings

door
Belga
Leestijd 2 min.

Wegens de enorme vraag naar parkeerplaatsen voor vrachtwagens tijdens de nacht, stapt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) af van de indeling van snelwegparkings in parkings voor kortparkeren enerzijds en voor langparkeren anderzijds. Peeters wil de parkings voortaan in drie types indelen: parkings voor pendelaars en toeristen, parkings voor vrachttransport, of de combinatie van beide. Dat schrijft ze in antwoord op schriftelijke vragen van Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA). Het was Peeters' voorganger als minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die, geconfronteerd met de "transmigratieproblematiek", vooral langs de E40 de parkings als kort- of langparkeren indeelde. Maar dit systeem wordt niet verder uitgerold, zegt Peeters. Zulke parkings moeten vooral als rustpunt dienen voor de autosnelweggebruikers, maar door de grote parkeerdruk komt met name het respecteren van de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs in het gedrang.

Daarom wil ze nu een netwerk uitbouwen waarbij de parkings ofwel vooral vrachtwagenchauffeurs bestemd zijn, ofwel voor pendelaars en toeristen, ofwel voor beiden. Afhankelijk van het type waar ze toe behoren, zullen de parkings een specifieke inrichting en specifieke faciliteiten krijgen. Zo moeten de parkings voor vrachtwagenchauffeurs met apart sanitair en douches uitgerust worden. Opnieuw wegens de parkeerdruk wil Peeters geen parkeerplaatsen voor vrachtwagens verwijderen op de parkings die voor pendelaars en toeristen bestemd zijn. Ze wil de professionele chauffeurs "stimuleren" om hun dagelijkse rust op de hen toegewezen parkings te nemen. Die parkings zullen ook beter beveiligd worden.

Maaike De Vreese is tevreden dat Peeters "verderbouwt op het beleid van Ben Weyts", maar ze is kritisch voor het feit dat "heel wat zaken nog onduidelijk zijn qua veiligheidsmaatregelen, concrete aanpak en timing". Peeters somt in haar antwoord zeven parkings op die de komende vijf jaar heringericht worden, maar laat de andere onvermeld wanneer het gaat om eventuele aanpassingswerken. "Wanneer worden de andere parkings heringericht? Dat is nog onduidelijk", zegt De Vreese. "De minister voorziet voorlopig geen extra middelen, dit betekent dat de volledige uitrol van het plan ongeveer 15 à 20 jaar zal duren. Wij vragen aan de minister om een versnelling hoger te schakelen en om het investeringstempo van vorige legislatuur aan te houden." Wat concrete investeringen betreft, somt Peeters enkel de parkings van Gentbrugge, Boutersem en Rekkem op die door Agentschap Wegen en Verkeer beheerd worden en waarvoor de komende vijf jaar 10 miljoen euro wordt uitgetrokken.

De Vreese zegt tot slot dat prioritair de parkings in West-Vlaanderen versterkt moeten worden. Die provincie is volgens haar namelijk het "hardst getroffen door de transmigratieproblematiek".

bron: Belga