Naar de grootouders of de crèche? Zo regelen Vlaamse ouders de opvang voor hun kinderen

Hoe regel jij de opvang van je kinderen? Op wie doe je beroep? Uit een enquête van MyFamily blijkt dat 70% van de Vlamingen beroep doet op de grootouders voor kinderopvang en gaat 76% van de Vlaamse kinderen regelmatig naar de crèche of onthaalouder.

Accepteer cookies om deze inhoud weer te geven.
door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

MyFamily, een van de vijf uitbetalers van het Startbedrag en het Groeipakket, bevroeg haar gezinnen over hun kinderopvanggewoonten. 6748 respondenten gaven inzicht in hoe zij hun kinderopvang regelen. Uit het onderzoek blijkt dat 76% van de kinderen in Vlaanderen naar de crèche (57%) of onthaalouder (19%) gaat. Het merendeel gaat 3 tot 4 dagen per week (46%). 1 op 5 (21%) gaat voltijds, dus 5 dagen per week, naar de crèche of onthaalouder. De meeste ouders betalen hiervoor een tarief op basis van hun inkomen (53%).

Tevredenheid

Wanneer gevraagd naar de tevredenheid, blijkt dat meer dan 85% van de ouders in Vlaanderen erg positief is over hun crèche of onthaalouder. 49% geeft aan heel tevreden te zijn en 36% tevreden. Een van de opvallendste resultaten uit de online bevraging is echter dat grootouders met stip op nummer één staan als het gaat om kinderopvang. Meer dan 70% van de ouders doet hiervoor beroep op hen. Op de tweede plaats staat de crèche (59%) en op de derde plaats de ouders zelf. Iets meer dan 50% van de ouders geeft namelijk aan (meer) thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. De onthaalouder vult het lijstje aan op de vierde plaats (21%).

Sociale vaardigheden

Hoewel de grootouders de kroon spannen qua populariteit, heeft je kind naar de crèche sturen wel een heleboel voordelen. Eerder onderzoek wees onder meer uit dat een kind in de opvang (beter) sociale vaardigheden ontwikkelt door het onderlinge contact tussen de kinderen. Als het kind wat ouder wordt, leert het delen met anderen, voor zichzelf op te komen, rekening houden met anderen en vriendjes maken. Niet alleen op sociaal vlak leert een kind veel in de crèche, ook op motorisch, creatief en cognitief niveau wordt hij of zij uitgedaagd. Door verschillende soorten activiteiten zoals bewegingsspelletjes, voorlezen, buiten spelen en muziek maken wordt de ontwikkeling optimaal gestimuleerd. Bovendien bestaat het team van een crèche uit opgeleid personeel met kennis van zaken wat betreft kleine kinderen, hun noden en hun ontwikkeling. Nobelprijswinnaar James Heckman stelt trouwens dat hoe vroeger we investeren in onze jonge kinderen en hun ontwikkeling, hoe meer kansen ze later zullen hebben.

Kinderopvang durft wel al snel doortellen binnen het familiebudget. MyFamily steunt jonge gezinnen met onder andere het Startbedrag en de kinderopvangtoeslag. Het Startbedrag, vroeger gekend als geboortepremie of kraamgeld, is een eenmalige premie van € 1.144,44 voor iedereen die in Vlaanderen een kindje verwacht. Je kan het Startbedrag eenvoudig aanvragen via onderstaande link.