Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn

Nederland wil tegen 2050 klimaatneutraal worden. Dat staat in de Energieagenda van de regering.
door
Jelle
Leestijd 2 min.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) wil dat de Nederlandse huishoudens tegen 2050 aardgas helemaal afzweren. Er zal bovendien geen nieuwe gasinfrastructuur worden aangelegd. In plaats daarvan moeten huizen en kantoren verwarmd worden met warmte uit afvalverbranding, geothermie en restwarmte van de industrie.

Daarnaast worden er vanaf 2035 geen benzine- of dieselwagens meer verkocht. Alle vervoer moet op basis van elektriciteit en waterstof zijn. Nederlanders moeten nog vaker de fietse nemen, vrachtwagens zullen rijden op biobrandstof en vliegtuigen vliegen op schonere kerosine.

Zeebodem

Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, mag Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 uitstoten. "Dat vereist grote investeringen", aldus Kamp, ook al probeert de Nederlandse regering de overgang naar een duurzame energievoorziening volgens hem zo efficiënt mogelijk te maken. Zo wil hij meer voorzieningen voor fietsers aanleggen en de industrie "krachtig stimuleren" zuiniger en schoner te werken. De CO2 die de industrie toch nog uitstoot, wil hij opslaan in lege aardgasvelden in de Noordzeebodem.

Omdat de regering haar kaarten nu op tafel heeft gelegd, weten bedrijven waar ze aan toe zijn, hoopt Kamp. "Zo kunnen zij hun plannen daarop afstemmen." Kamp wil het voor burgers aantrekkelijker maken zelf opgewekte schone energie op te slaan, voor momenten dat ze zelf extra energie nodig hebben of om te verkopen wanneer de vraag naar energie groot is.

"Ambitieloos"

Milieuorganisaties vinden de energieagenda van de minister te weinig ambitieus. Ook een Kamerlid van de PvdA, Jan Vos, sprak van een "ambitieloos verhaal". De sociaaldemocraten vinden dat Kamp de uitstoot van koolstofdioxide niet snel genoeg terugdringt. Greenpeace eist de sluiting van alle kolencentrales voor 2020 en vindt in het plan te weinig concrete doelstellingen voor wind- en zonne-energie terug.