Studierendement in Vlaams onderwijs gestegen tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft onmiskenbaar een impact op het Vlaamse onderwijs. Zo zijn er meer afwezigheden in het leerplichtonderwijs en werden in het secundair onderwijs tijdens de coronacrisis meer A-attesten, getuigschriften en diploma’s uitgereikt. Dat blijkt uit de coronamonitor.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 werden de lessen in alle onderwijsniveaus geschorst. Ook na de eerste golf bleef (deeltijds) afstandsonderwijs een realiteit voor leerlingen, studenten en cursisten vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs. Klassen en scholen moesten soms tijdelijk in quarantaine. Nieuwe golven leidden tot verlengingen van vakanties.

Afwezigheden

Voorgaande conclusies waren al grotendeels bekend, maar voorts leveren de voorlopige analyses van de onderzoekers een gemengd beeld op. Zo zijn er duidelijk meer afwezigheden in het leerplichtonderwijs. Dat is normaal omdat er meer leerlingen ziek zijn geworden dan in normale schooljaren. Net zoals in niet-coronaschooljaren waren leerlingen met een laagopgeleide moeder, een andere thuistaal dan Nederlands of een schooltoelage meer afwezig dan andere leerlingen.

Studierendement

Tegelijk werden in het secundair onderwijs tijdens de coronacrisis meer A-attesten, getuigschriften en diploma’s uitgereikt. Deze stijging is het minst sterk in het BSO. Ook het aandeel leerlingen met diploma of studiegetuigschrift in het tweede leerjaar van de derde graad neemt sterk toe.

Ook in het hoger onderwijs stijgt het studierendement. Het aantal inschrijvingen Verpleegkunde zat sinds het schooljaar 2015-2016 in een dalende lijn, maar in het schooljaar 2020-2021 werd duidelijk gebroken met deze trend. Er is een opvallende stijging van het aantal inschrijvingen: van 6.444 studenten in schooljaar 2019-2020 naar 7.225 studenten in schooljaar 2020-2021.

Volwassenenonderwijs

Wat het volwassenenonderwijs betreft, zien de centra een sterke daling in het aantal cursisten en in het aantal behaalde kwalificaties. De impact van de coronacrisis is het duidelijkst te zien wanneer er gekeken wordt naar kalenderjaren in plaats van schooljaren. Er is ook een duidelijke daling in het aantal inschrijvingen in 2020 in het secundair volwassenenonderwijs, die relatief gezien nog sterker is in de basiseducatie.