Werken op een schrikkeldag

door
Joris
Leestijd 2 min.

 

Vandaag is het 29 februari, een schrikkeldag want slechts om de vier jaar hebben we 29 dagen in de maand februari.  Maar wat betekent dat nu voor wie werkt vandaag?  Start zocht het uit met Geert Vermeir, manager juridisch kenniscentrum SD Worx.

Ik werk op 29/2. Verdien ik nu meer?

Geert Vermeir

We moeten een onderscheid maken tussen werknemers die per maand betaald worden of per uur.  Voor wie per maand betaald wordt, verandert er niets.  Voor wie per uur betaald wordt, dat zijn meestal arbeiders, die verdienen wat meer maar nog altijd minder dan in een maand van 30 of 31 dagen.

De bedienden die klagen dat ze een dag meer moeten werken voor hetzelfde loon, moeten beseffen dat ze in hun carrière veel februari-maanden hebben met slechts 28 dagen en in die maanden evenveel verdienen als alle andere maanden van het jaar met beduidend meer dagen.

Ik werk op 29/2.  Wat met de voordelen in natura?

Bij bepaalde voordelen in natura is er wel degelijk een effect. Een maaltijdcheque bijvoorbeeld is per gewerkte dag, dus arbeiders en bedienden die daar recht op hebben, krijgen deze maand een extra cheque. Dezelfde redenering geldt overigens voor fietsvergoeding of andere onkostenvergoedingen.

Ik werk op 29/2. Krijg ik nu meer pensioen?

Het pensioen wordt berekend op loon dat aan sociale zekerheidsbijdragen is onderworpen is. Er kan dus een heel klein effect zijn op het pensioen, Eigenlijk is het verwaarloosbaar want het is één dag, op een totale loopbaan van veertig jaar is dat een tiental dagen. Voor zij die geen extra loon verdienen is er geen effect.

Ik ben ziek of ik neem verlof op 29/2.

Ziekte of verlof heeft geen enkel effect. Verlofdagen gaan van je saldo af. Ziekte is betaald dus op welke dag dat valt, dat maakt niet uit.

Help, ik begin te werken op 29/2, wordt mijn anciënniteit maar om de vier jaar bijgesteld?

Het is een maandag vandaag dus het is een dag als een ander, een perfecte dag om te starten eigenlijk. Geen paniek, er is geen enkel effect, ook niet wat betreft de anciënniteit.