Wie veel televisie kijkt, verkiest vrouwen met een slank lichaam

Wie veel televisie kijkt, verkiest vrouwen met een slank lichaam. Hoewel televisie als medium door de komst van sociale media en streaming op het internet kijkers verliest, heeft het nog altijd een belangrijke impact op wat we als het ideale vrouwenlichaam beschouwen.
door
lieselot.tuytens
Leestijd 2 min.

Zelfs in afgelegen en niet-geïndustrialiseerde gebieden, zoals Nicaragua, werd deze stelling bevestigd.

Dat wie meer televisie kijkt vrouwen met een slanker lichaam verkiest, hoeft niet te verbazen in de westerse wereld. We worden op de beeldbuis namelijk met graatmagere modellen en actrices om de oren geslagen. Toch zou het wel eens kunnen dat die waarneming wereldwijd geldt. Linda Boothroyd, professor in de psychologie aan de Britse Durham University, ontdekte immers dat het tengere lichaamsideaal zelfs in afgelegen dorpjes in Nicaragua leeft.

Ze voerde daarvoor een tweeledig onderzoek uit bij 299 proefpersonen, waarvan 150 vrouwen. Al die mensen hadden een vergelijkbare levensstijl en sociaal profiel, zodat enkel de invloed van televisiekijken gemeten kon worden. Die blootstelling aan televisie was daarentegen wel afwijkend, omdat er afhankelijk van het dorp al dan niet toegang toe was. De deelnemers moesten foto's beoordelen van vrouwen met een laag tot hoog BMI (de verhouding tussen lichaamsgewicht en lengte) en met een een zandloper- tot peerfiguur (lichaamsvorm). De resultaten werden vorig jaar gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology.

Televisie bepaalt onze perceptie van het ideale vrouwenlichaam

De proefpersonen die meewerkten aan de studie vulden eerst een enquête in over hun etniciteit, opleidingsniveau, inkomen, taal en kijkgedrag. Daarna moesten ze twee reeksen foto's van vrouwen met een verschillend BMI en andere lichaamsvorm een score geven op een schaal van 1 (niet aantrekkelijk) tot 5 (heel aantrekkelijk). Om te vermijden dat ze het gezicht of andere kenmerken van de modellen zouden meenemen in hun beoordeling was enkel hun lichaam zichtbaar en droegen ze bovendien dezelfde neutrale kledij. Bij de foto's van de lichaamsvorm waren er wel meer verschillen.

Foto Boothroyd et al., 2019

Foto Boothroyd et al., 2019

Het resultaat was dat de proefpersonen die heel weinig tot geen televisie keken vrouwen met een hoger BMI en peerfiguur verkozen. Frequente televisiekijkers gaven daarentegen de voorkeur aan een lager BMI en zandloperfiguur.

Lichaamsidealen zijn veranderlijk

Die bevindingen waren op zich al opmerkelijk, maar een tweede experiment dat daarop volgde, liet geen ruimte meer voor twijfel. De deelnemers die weinig televisie keken, kregen een reeks films voorgeschoteld waarin vrouwen met een laag en hoog BMI getoond werden. Daarna evolueerde hun perceptie van het ideale vrouwenlichaam in dezelfde richting als van de frequente televisiekijkers en verkozen ze dus ook slankere vrouwen.

De onderzoekers leiden daaruit af dat wat mensen aantrekkelijk vinden heel veranderlijk is en beïnvloed wordt door waar we visueel aan blootgesteld worden. Bootroyd stelt daarom dat televisie een voorbeeldrol te spelen heeft en naast westerse lichaamsidealen ook andere lichaamstypes moet tonen: “Televisie- en reclamebazen hebben de morele verantwoordelijkheid om acteurs, presentators en modellen met allerlei vormen en maten in te zetten en zo geen zwaardere lichamen te stigmatiseren."

Flickr / Arne Hendriks