Zaak-El Kaouakibi ontploft binnen Open Vld, partij vraagt "terughoudendheid"

De partij en de Vlaamse fractie van Open Vld vragen aan Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi om "op korte termijn" meer duidelijkheid te geven over het dossier rond het mogelijk misbruik van subsidies bij haar vzw Let's Go Urban. Bovendien kwam aan het licht dat ze 50.000 euro ontving van de liberale partij om "haar politieke opstart te steunen".
door
aaron.verbrugghe
Leestijd 2 min.

In afwachting daarvan vragen de partij en de fractie aan El Kaouakibi "terughoudendheid voor wat betreft parlementaire werkzaamheden en partijactiviteiten en -bijeenkomsten". Dat staat te lezen in een korte gezamenlijke verklaring van partijvoorzitter Egbert Lachaert en fractievoorzitter Willem-Frederik Schiltz.

Een week nadat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi in opspraak is gekomen voor mogelijk misbruik van subsidies bij haar vzw Let's Go Urban, kwam de Antwerpse liberale nu in een nieuwe storm terecht.

50.000 euro als 'tekenpremie'

In een online artikel van Newsmonkey staat dat El Kaouakibi voor haar overstap naar de politiek 50.000 euro zou hebben gekregen van Open Vld. Op zich is dat niet illegaal, maar het is wel ongebruikelijk.

Het bericht over de 50.000 euro 'lanceringsgeld' deed intern ongenoegen opborrelen. De Vlaamse fractie van de partij organiseerde een spoedvergadering. Op die (digitale) vergadering gaven huidig voorzitter Egbert Lachaert en diens voorganger Gwendolyn Rutten een toelichting over de kwestie.

In een bericht op Facebook bevestigde voormalig partijvoorzitter Rutten dat El Kaouakibi bij haar overstap naar de politiek in 2019 om en bij de 50.000 euro heeft ontvangen. Dat bedrag moest de kosten dekken voor haar "unieke positionering en professionele lancering", aldus Rutten.

"Strategische overwegingen"

"Zoals Gwendolyn Rutten aangaf in haar toelichting op Facebook, betreft het financiering van haar campagne en geen betaling in geld zonder meer", zeggen ook Lachaert en Schiltz. "Dit gebeurde in het kader van strategische overwegingen in een belangrijke kieskring waar een totaal nieuwe kandidaat met een meerwaarde werd ondersteund bij haar eerste campagne", luidt het nog.

Rutten benadrukte eerder op de dag dat het verhaal van de 50.000 euro niets te maken heeft met de commotie rond Let's Go Urban.

Wat dat dossier betreft, vinden de partijvoorzitter en de fractie ook dat het gerecht "in alle sereniteit haar werk moet kunnen doen". Toch is er volgens Lachaert en Schiltz "meer duidelijkheid nodig over het dossier". "De partij en fractie vragen met aandrang aan Sihame om die op korte termijn te geven", klinkt het.

Intussen wordt aan Kaouakibi min of meer gevraagd zich gedeisd te houden. "In afwachting daarvan (van die duidelijkheid, red.) heeft de fractie aan hun collega terughoudendheid gevraagd voor wat betreft parlementaire werkzaamheden en partijactiviteiten en -bijeenkomsten".

News

meer News

Spotlight

meer Spotlight