Zijn kinderen spaarzaam of worden ze de big spenders van morgen?

Nu kinderen steeds meer geprikkeld worden om te consumeren en geld minder tastbaar wordt, vinden ouders het des te belangrijker dat hun kinderen leren hoe ze met geld moeten omgaan. Maar over hoe ze dit moeten aanpakken, lopen de meningen uiteen. Yongo, een spaar- en beleggingsplatform van AG Insurance, hoorde ouders van kinderen tussen 6 en 12 jaar uit over hun financiële opvoeding.
door
Janne
Leestijd 2 min.

Moeten 6- tot 12-jarigen eigenlijk wel al leren omgaan met geld? Ouders vinden alvast van wel. 80% vindt het belangrijk, slechts 5% niet. «Voor veel ouders is financiële educatie een zwaar begrip dat hen afschrikt. Het gaat niet enkel om kennis, maar vooral om bepaalde competenties. Wat telt, is dat kinderen vroeg genoeg, vanaf 6 à 7 jaar, stapsgewijs en op een praktische manier, leren omgaan met geld», vertelt Jens Jaecques, coördinator Budget Inzicht Noord-West-Vlaanderen van AG Insurance.

Geld blijft taboe

Ouders vinden het echter moeilijk om met hun kroost over geld te praten. Eén ouder op vijf (18%) voelt er zich ongemakkelijk bij of heeft het lastig om moeilijke geldvragen te beantwoorden. Eén op de drie leert zijn kind zelfs dat het onbeleefd is om vragen te stellen over geld. Amper één op de vier ouders die sparen voor hun kind, bespreekt met hem of haar hoeveel er al gespaard is. En slechts een vijfde van de ouders (22%) geeft aan dat hun kind ‘enig zicht' heeft op het maandelijkse gezinsinkomen. Nochtans is die openheid rond geld volgens experts een noodzakelijk element van een goede financiële opvoeding.

Het PISA-onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling bij 15-jarigen heeft duidelijk een verband aangetoond tussen de mate waarin thuis openlijk over geld gesproken wordt en de financiële ‘geletterdheid' van de kinderen.

Ook zakgeld helpt kinderen om met geld te leren omgaan. «Kinderen die zakgeld krijgen worden door hun ouders qua financiële kennis hoger ingeschat dan hun leeftijdsgenootjes die geen zakgeld krijgen (6,4/10 ipv 5,4)», weet Kenneth De Beckker, PhD Researcher Wikifin Chair ‘Financial Literacy' bij KU Leuven.

Voor niets gaat de zon op

Wat zouden kinderen tussen 6 en 12 dan moeten weten over geld? Ook daarover zijn ouders het grotendeels eens. De top drie bestaat vooral uit het correct inschatten van de waarde van geld en er kritisch leren mee omgaan:

1. Geld komt niet uit het niets. (71%)

2. Niet toegeven aan impulsen om iets nutteloos te kopen. (49%)

3. De waarde van bepaalde zaken (een brood, auto, huis…) leren kennen. (45%)

«Wat ouders hier terecht aangeven, is dat kinderen die in deze wereld zo vaak geprikkeld worden om te consumeren, vooral moeten leren dat geld schaars is en dat ze dus keuzes moeten maken», besluit Hilde Klykens, Onderwijsadviseur Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificatie & Studietoelagen.