Jeff Hoeyberghs finaal veroordeeld voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie

Het cassatieberoep dat plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs had ingesteld tegen zijn veroordeling voor seksisme en het aanzetten tot haat en discriminatie, is door het Hof van Cassatie verworpen. Dat meldt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat zich burgerlijke partij had gesteld in het dossier. Hoeyberghs was door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro. «We stellen vast dat de seksismewet bij het grote publiek niet erg gekend is, mede daarom is deze uitspraak zo belangrijk», klinkt het bij het Instituut.

door
Belga, Redactie Online
Leestijd 3 min.

Op 4 december 2019 Hoeyberghs gaf op uitnodiging van de Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) op een lezing aan de UGent. Daar zei hij onder meer: «Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen». En: «Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.» Hij stelde verder dat «wij ze wasmachines, afwasmachines, poetsvrouwen gegeven hebben, totdat ze natuurlijk zelf overbodig waren». Of nog: «Hulp zoeken bij een wijf. Weet je hoe wij dat noemen? Jeanetten.»

Beelden van de lezing werden online geplaatst en er liepen uiteindelijk 1.489 meldingen binnen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook het gelijkekansencentrum Unia kreeg 152 meldingen binnen voor discriminatie wegens «raciale criteria, fysieke kenmerken of gezondheidstoestand».

De raadkamer besliste dat de chirurg zich voor de strafrechter moest verantwoorden, en de Gentse correctionele rechtbank legde Hoeyberghs een gevangenisstraf van tien maanden op, waarvan de helft met uitstel, en een effectieve geldboete van 8.000 euro.

In beroep

Hoeybergs ging in beroep, en volgens zijn verdediging was er enkel een uiting van een mening en was er geen sprake van aanzetten tot haat of geweld. Het Gentse hof van beroep volgde die argumentatie voor het grootste deel van de uitspraken, maar oordeelde dat drie passages wel strafbaar waren en legde enkel 1.000 euro geldboete op.

Het ging om één seksistische passage, waarbij de chirurg zich uitliet over vrouwelijke wetenschapsters. «Een schoon voorbeeld van hoe het misloopt hé. We hadden hier een of andere Van Broeckhoven in den tijd, da was ook zo’n halfwassen ‘wetenschapster’», zei Hoeyberghs. Volgens het hof was de passage onmiskenbaar minachtend en wordt gesteld dat «vrouwen omwille van hun geslacht niet in staat zijn om wetenschap te bedrijven». Omdat er in die uitlating een vrouw (Christine Van Broeckhoven, nvdr.) geïdentificeerd werd, werd de uitlating strafbaar gesteld.

Bij een groot deel van de uitspraken werd geen specifieke vrouw geviseerd, waardoor Hoeyberghs daarvoor werd vrijgesproken. De chirurg werd wel veroordeeld voor aanzetten tot haat of geweld voor de uitspraak: «Johnson heeft zelf vorige week nog gezegd, iets in de trant van, ’kinderen van alleenstaande moeders’, enfin soit, dat was het uitschot van de maatschappij. Dat is de premier die dat zegt! Waarom zegt die dat? Omdat dat zo is».

Voor aanzetten tot discriminatie gaat het over de passage: «Gij weet niet hoe vuil een wijf is. Hebt gij al eens een hond in huis gehad? Awel, voor wat een wijf vuilmaakt, moet ge vijf honden in huis hebben. Dat bijt u voor minder geld kapot».

Niet humoristisch

Het hof oordeelde dat die uitlatingen niet humoristisch bedoeld waren, zoals Hoeyberghs had gesteld. Van andere passages aanvaardde het hof wel dat ze een satirisch karakter hadden. Het hof besloot dat een gevangenisstraf, zoals in eerste aanleg opgelegd, niet proportioneel zou zijn, en legde een geldboete van 1.000 euro op.

Jeff Hoeyberghs stapte naar het Hof van Cassatie omdat hij vond dat hij niets verkeerd deed, maar het Hof van Cassatie heeft nu zijn cassatieberoep verworpen, zodat zijn veroordeling definitief wordt.

Grenzen

«Dit vonnis erkent dat er grenzen zijn aan de vrije meningsuiting, zoals er aan elk mensenrecht grenzen zijn», zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. «Vrouwen publiekelijk als groep of specifieke vrouwen met naam en toenaam louter omwille van hun vrouw-zijn beledigen en als minderwaardig voorstellen, draagt bij aan het ontwikkelen van een negatieve houding tegenover vrouwen in de maatschappij. Dit laat de wet niet toe.»

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be