Belg worden? Dan moet je eerst voor een examen slagen

CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend dat mensen verplicht een ‘nationaliteitsexamen’ af te leggen, voor ze de Belgische nationaliteit kunnen krijgen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

door
Belga
Leestijd 2 min.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi opperde vorige zomer het idee dat wie de Belgische nationaliteit aanvraagt, eerst moet bewijzen dat hij voldoende kennis heeft over ons land, onze taal en onze gebruiken. CD&V zet nu door met dat idee. De partij heeft in de Kamer een volledig uitgewerkt wetsvoorstel ingediend dat het verkrijgen van de Belgische nationaliteit afhankelijk maakt van het slagen voor een verplicht examen. Een examen in een van de drie landstalen dat beoordeelt of de kandidaat-Belg een voldoende grote band heeft met ons land, en of hij of zij een degelijke kennis heeft van de samenleving.

Kennis van gebruiken en taal

CD&V-Kamerlid Franky Demon, die het wetsvoorstel indiende, beklemtoont dat Nederland, Frankrijk en Duitsland ook soortgelijke examens hebben. In ons land moet er dus iets soortgelijks komen, aldus Demon: «Een test die peilt naar de kennis van onze gewoontes, onze gebruiken, onze taal. Een test die uiteindelijk aantoont dat iemand effectief moeite heeft gedaan om zich in onze gemeenschap te integreren.»

Demon wil geen aartsmoeilijke test. «Het mag geen hamer zijn om mensen mee te slaan», zegt hij. «Maar ze moeten via de test wel kunnen aantonen dat ze het nodige weten over ons land, bijvoorbeeld wat het Atomium is.» In zijn voorstel zijn het de verschillende gemeenschappen die de exacte inhoud van het nationaliteitsexamen bepalen, «waardoor bijvoorbeeld Vlaanderen de inhoud van het examen mee kan afstemmen op de integratiecursussen die het aanbiedt.»