Ben Weyts stelt kader voor hybride onderwijs voor: Tot 40% afstandsleren in derde graad secundair

Er is een kader klaar om afstandsonderwijs in het secundair onderwijs structureel te verankeren. In dat kader is er ook een bovengrens voor het aandeel afstandsonderwijs vastgelegd. Voor de eerste graad gaat het om maximaal 20% van de tijd, voor de tweede graad om maximaal 30% en voor de derde graad om maximaal 40%. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdag gemeld.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Door de coronacrisis moesten scholen noodgedwongen overschakelen op afstandsonderwijs. Dat gebeurde met vallen en opstaan en de Vlaamse regering probeerde de digitale achterstand van veel scholen dicht te rijden met de Digisprong, de grote investering in de digitalisering van het onderwijs.

Ook regelgevend waren er nog wat gaten dicht te rijden en was er een kader nodig voor hybride onderwijs met deeltijds afstandsleren in het secundair onderwijs. Zo bleven betwistingen altijd mogelijk, bijvoorbeeld over de evaluatie van leerstof die de leerlingen gezien hebben via afstandsonderwijs.

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft nu een decretaal kader klaar. De N-VA-minister kiest daarbij bewust voor een beperkte invulling van dat kader. Op die manier krijgen de scholen volgens hem wel duidelijkheid en rechtszekerheid, maar tegelijk «behouden ze veel ruimte om zelf eigen pedagogische keuzes te maken». Er komt ook een plafond op het aandeel afstandsleren, gaande van maximaal 20% in de eerste graad tot maximaal 40% in de derde graad.

Kwetsbare kinderen

Oppositiepartij Groen had al kritiek op de plannen, onder meer omdat het slecht zou zijn voor leerlingen in kwetsbare thuissituaties. Maar volgens minister Weyts moeten scholen daar garanties voorzien. Zo moet de school bijvoorbeeld eerst nagaan of alle leerlingen voorbereid zijn op afstandsleren en heeft elke leerling het recht om afstandsleren te volgen vanop school. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor leerlingen die thuis niet kunnen beschikken over een rustige ruimte om de les te volgen.

«We willen dat scholen desgewenst hun contactonderwijs kunnen combineren met hoogstaand afstandsleren», zegt minister Weyts. «Dat biedt veel kansen om de sterke leerlingen meer uit te dagen en de kwetsbare leerlingen beter te begeleiden. En dus te zorgen voor meer onderwijskwaliteit voor alle leerlingen.»

Bedoeling is om het systeem voor het hybride onderwijs uiterlijk in het schooljaar 2026-2027 te evalueren.