Bevolkingsonderzoek wijst uit: DIT moeten de prioriteiten zijn bij politie volgens Belgen

De politie moet zich volgens de Belgen vooral bezighouden met woninginbraken en alcohol- en drugscontroles in het verkeer. Dat blijkt uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021, een grootschalig bevolkingsonderzoek van de federale politie in samenwerking met de lokale politie, de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en lokale overheden.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

De top vijf van de prioriteiten voor de politie wordt vervolledigd door diefstal met bedreiging of geweld, drugshandel en geweld binnen het gezin. Hoewel cybercrime erg vaak voorkomt, valt het in de prioriteitenlijst net buiten de top tien.

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat burgers niet genoeg op de hoogte zijn van sommige politiediensten. Hoewel het al enkele jaren mogelijk is om voor bepaalde feiten online aangifte te doen via Police-On-Web, zegt minder dan de helft (41 procent) van de bevraagden al van die dienst gehoord te hebben. Nochtans zegt wel 72 procent deze dienst te willen gebruiken in de toekomst.

Tevredenheid over contact met politie

Wat tevredenheid over het contact met de politie betreft, is de aard van dat contact erg belangrijk. Mensen zijn het meest tevreden met de politietussenkomst bij een administratieve afhandeling (86 procent), verloren/gevonden voorwerpen (80 procent) of een verkeersongeval (79 procent).

Bij een politiecontact in het kader van een gerechtelijk onderzoek is 73 procent tevreden, net zoals bij een vraag naar hulp, informatie of advies. Bij de aangifte van een delict is 67 procent tevreden, bij een controle is dat 64 procent en bij een bekeuring of waarschuwing is dat 50 procent. De gemiddelde tevredenheid is 72 procent.

Voor de tiende editie van de Veiligheidsmonitor vulden eind 2021 bijna 100.000 Belgen van 15 jaar of ouder een uitgebreide vragenlijst in over buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap, aangiftebereidheid en de politiewerking. Bijna 400.000 Belgen kregen de vragenlijst in de bus, een kwart vulde hem in. De vorige bevraging vond plaats in 2018.