Deze Vlaamse inwoners zijn het meest tevreden over hun woonplaats

De meest aangename plekken om te wonen in Vlaanderen zijn Brugge, Koekelare, Zutendaal en Knokke-Heist, althans volgens de lokale inwoners. De plaatsen haalden namelijk de hoogste scores in de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. Daaruit blijkt dat ook dat 75% van de Vlamingen blij is met hun woonplaats.

door
Online redactie
Leestijd 3 min.

Drie op de vier inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad. Dat blijkt uit de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. Uit die monitor blijkt ook dat zwerfvuil en verkeer bovenaan de ergernislijst van de Vlaming blijven staan, dat één op de vijf inwoners een negatieve houding heeft tegenover mensen met een andere herkomst en dat de Vlaming meer heeft gesport in 2020.

De meest fiere inwoners wonen in Brugge, Koekelare, Zutendaal en Knokke-Heist. De gemeentebesturen die het meeste vertrouwen genieten zijn die van Vorselaar, Glabbeek, Herne, Knokke-Heist, Zuienkerke en Leuven. Leuven scoort het beste van alle centrumsteden.

Gevaarlijke weg naar school

Zwerfvuil en het verkeer blijven bovenaan de ergernislijst van de Vlaming staan. «Hinder door te snel rijden en zwerfvuil wekken bij de inwoners het meeste ergernis op. Vier op de tien inwoners geven aan er vaak last van te hebben», zegt Hilde Schelfaut, projectleider van de Gemeente-Stadsmonitor. De staat van de voet- en fietspaden blijft ook een pijnpunt. Volgens minder dan de helft van de inwoners verkeren die in goede staat. Opmerkelijk is ook dat amper vier op de tien inwoners oordeelt dat naar school fietsen veilig is voor de kinderen, al evolueert dat cijfer licht positief.

Verder blijkt dat acht op de tien inwoners tevreden zijn over het contact in hun buurt. Zeven op de tien voelt zich ook thuis in zijn buurt en vertrouwt de buren. Verder staan vier op de vijf inwoners neutraal tot positief tegenover mensen van verschillende herkomst. Maar dat betekent ook dat één op de vijf inwoners daarover een negatieve houding heeft. In de 13 centrumsteden is er meer openheid voor diversiteit.

Dalend vertrouwen in politiek

Uit de bevraging blijkt ook dat het vertrouwen van de Vlaming in zijn lokaal bestuur stand houdt, maar dat zijn vertrouwen in de Vlaamse en federale overheid verder afkalft. Op lokaal vlak heeft één op de drie inwoners (34%) vertrouwen in zijn/haar gemeentebestuur. Er zijn onderling wel grote schommelingen, gaande van 18% tot 62%, maar het gemiddelde blijft stabiel. Dat terwijl het vertrouwen in de Vlaamse overheid zakt naar 16% en in de federale overheid zelfs naar 11%.

«Schat aan informatie»

Met de Gemeente-Stadsmonitor peilt het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid om de drie jaar naar de mening van de burger over tal van lokale beleidsthema’s, gaande van armoede tot wonen en van verkeer tot diversiteit. In september en oktober 2020 vulden 150.000 inwoners de vragenlijst in.

Voor de Vlaamse steden en gemeenten zijn de resultaten van de monitor traditioneel een instrument om het gevoerde beleid te evalueren en eventueel bij te sturen. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bevat de monitor voor de lokale besturen «een schat aan informatie». «Niet enkel om te weten wat we goed of minder goed doen, maar vooral om ermee aan de slag te gaan», aldus Somers.