Dit zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen door het werk

Meer dan de helft van de Belgen die aangeven dat ze gezondheidsproblemen hebben door het werk (55,4 procent), hebben bot-, gewrichts- of spierklachten. Dat blijkt uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel. Stress, depressie of angstgevoelens volgen op de tweede plaats met 25,9 procent.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Vorig jaar gaven 622.104 Belgen van 15 jaar of ouder die werken of gewerkt hebben, aan een gezondheidsprobleem te hebben door het werk. Het type gezondheidsprobleem verschilt duidelijk naargelang het onderwijsniveau: laag- en middengeschoolden rapporteren vaker bot-, gewrichts- of spierklachten (respectievelijk 72 en 58,2 procent). Bij de hooggeschoolden gaat het vaker om stress, depressie en angstgevoelens (39,4 procent).

De sector met de meeste gezondheidsproblemen is die van de gezondheidszorg. Van de Belgen in die sector, geeft 11,6 procent aan een of meerdere gezondheidsproblemen te hebben die veroorzaakt of verergerd werden door het werk. Daarna volgen de administratieve en ondersteunende diensten (10,6 procent).

Tijdsdruk

Werkenden worden vooral geconfronteerd met vermoeiende of pijnlijke houdingen (13,8 procent), activiteiten die belastend zijn voor de ogen (11,8 procent) of zware lasten (9,5 procent). Die risicofactoren verschillen sterk van sector tot sector: in het onderwijs is bijvoorbeeld lawaai de grootste risicofactor (16,1 procent), terwijl veel mensen in de financiële sector aangeven vaak activiteiten te doen die een sterke visuele concentratie vereisen (29,6 procent).

Overbelasting of hoge tijdsdruk is voor 22,4 procent belastend voor het mentale welzijn. Dat geldt voor alle sectoren, al speelt in sommige sectoren ook het omgaan met onder meer moeilijke klanten, patiënten en leerlingen een grote rol. In het onderwijs is die factor zelfs de belangrijkste (18,6 procent).

Arbeidsongevallen

Nog volgens de cijfers van Statbel had 2,4 procent van de werkenden een arbeidsongeval; 8,5 procent van die arbeidsongevallen waren verkeersongevallen. Mannen (2,9 procent) hebben vaker met arbeidsongevallen te maken dan vrouwen (1,7 procent) en laaggeschoolden (3,4 procent) zijn vaker het slachtoffer dan midden- (3,1 procent) en hooggeschoolden (1,4 procent).

De gegevens werden verkregen via een enquête die 26.111 personen van 15 jaar en ouder invulden. Geëxtrapoleerd naar de totale bevolking gaat het om 6.950.050 personen