Een op de tien denkt psychische hulp nodig te hebben, maar zoekt die niet

Een aanzienlijke groep mensen voelt aan dat ze hulp nodig hebben voor psychische problemen, maar contacteren hier toch geen professional voor. Dat blijkt uit een bevraging van de UAntwerpen. De meerderheid onder hen geeft aan problemen liever zelf op te lossen. Ook tijd en geld vormen drempels.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Onderzoekers van de leerstoel Public Mental Health van de Universiteit Antwerpen voerden het voorbije jaar een bevolkingsbevraging uit bij 1.205 mensen in de eerstelijnszones Antwerpen-Oost en Baldemore (Balen, Dessel, Mol en Retie). «We gaan na welke personen psychische hulp nodig hebben en of ze die al dan niet voldoende krijgen», zegt prof. Kris Van den Broeck. «De resultaten wijzen uit dat maar liefst 17 procent van de Antwerpenaren het afgelopen jaar psychische problemen besprak met een professional. Dit blijkt echter nog onvoldoende. Heel wat mensen met psychische problemen ervaren drempels in het zoeken of verkrijgen van hulp. Ook vindt een vierde van degenen die hulp zochten dat ze onvoldoende geholpen werden.»

Huisarts of psycholoog

De meeste mensen spraken met de huisarts of psycholoog, één op de twaalf ging naar een psycholoog of psychotherapeut uit de privésector. Van de mensen die hulp zochten, kreeg 6 procent het voorbije jaar medicatie voorgeschreven, in twee derde van de gevallen ging het om antidepressiva.

Toch is er nog een aanzienlijke groep die geen hulp zoekt voor psychische problemen, merken de wetenschappers. «Een op de tien gaf aan dat ze zelf dachten dat ze de afgelopen twaalf maanden hulp nodig hadden, maar hiervoor geen professional contacteerde», legt doctoraatsstudente Eva Rens uit. «Gevraagd naar de redenen gaf de meerderheid aan dat ze problemen liever zelf oplossen. Een op de vier vermeldde de kostprijs als drempel en een op de tien maakte zich zorgen om het taboe dat vaak gepaard gaat met psychische problemen.»

Psychische stoornis

In de bevraging zat ook een korte screeningstest om na te gaan wel aandeel van de bevolking mogelijk een psychische stoornis heeft. «Dergelijke testjes vormen geen volledig beeld, maar ongeveer één op vijf voldeed aan de criteria van een mogelijke psychische stoornis», zegt Van den Broeck. «Hoewel psychische stoornissen ongeveer even veel voorkomen bij mannen en vrouwen, erkennen vooral vrouwen dat ze een psychisch probleem hebben en hiervoor hulp nodig hebben.»