Een op drie startende leerkrachten stapt binnen vijf jaar uit onderwijs

In Vlaanderen stapt zowat een op de drie startende leerkrachten binnen de vijf jaar uit het onderwijs. Dat meldt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die over leerkrachtenuitval vragen had gesteld aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

door
Redactie online
Leestijd 2 min.

Om de uitval in kaart te brengen, wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal leerkrachten dat startte met lesgeven in het jaar 2015-2016, en het aantal leerkrachten dat dit nog steeds doet in het schooljaar 2020-2021. Daaruit blijkt dat in het schooljaar 2020-2021 een uitval was van 30% in het kleuteronderwijs (of 593 uitstromers na 1.974 starters in 2015-2016), 26,2% in het lager onderwijs (850 uitstromers na 3.239 starters) en 37% in het secundair onderwijs (2.082 uitstromers na 5.627 starters).

«Dit zijn heel verontrustende percentages. Het onderwijs heeft deze jonge leerkrachten broodnodig. We moeten meer gediplomeerde leerkrachten gemotiveerd voor de klas houden», zegt Warnez zondag.

Volgens het parlementslid is er ook hoop. Het percentage uitval neemt stapsgewijs af in het lager en secundair onderwijs, maar in het kleuteronderwijs is er wel een lichte stijging.

Jobonzekerheid en werkdruk

De voornaamste redenen van de uitstromers zijn de werkdruk, de al dan niet aanwezige ondersteuning vanuit het schoolmanagement, de relaties met leerlingen, de relaties met ouders van leerlingen en de jobonzekerheid. «De onzekerheid waarmee veel beginnende leerkrachten geconfronteerd worden tijdens de eerste jaren van hun loopbaan blijft een niet te onderschatten demotiverende factor. Ik roep de minister op stappen vooruit te zetten op dit punt», aldus Warnez.

Het parlementslid wijst ook op enkele initiatieven die de minister heeft genomen om de uitval te doen dalen, vaak op de lange termijn. «Er moet prioritair ingezet worden om ook op korte termijn talentvolle mensen in het onderwijs te houden. CD&V wil directies en schoolbesturen meer instrumenten geven voor een degelijk personeelsbeleid en de ingewikkelde reglementeringen vereenvoudigen zou hierbij helpen.»