Elektrische wagens trager opladen kan overbelasting stroomnet vermijden

Een groot deel van het laagspanningsdistributienet in Vlaanderen zou moeten worden versterkt door de energietransitie en de elektrificatie. Dat blijkt uit een studie van energieregulator VREG. Er zijn wel mogelijkheden om de impact te verlagen, zoals burgers stimuleren om hun auto trager op te laden.

door
Belga
Leestijd 2 min.

In opdracht van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) ging de VREG na wat de verwachte impact van de energietransitie op het laagspanningsdistributienet in Vlaanderen is. Met steeds meer elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen zal het net in de toekomst meer en anders belast worden.

Spanningsproblemen

De huidige capaciteit volstaat in het algemeen om momenteel aan de elektriciteitsvraag te voldoen, luidt het. Bij de hoogst mogelijke afnamepiek zouden voornamelijk problemen met de spanningskwaliteit optreden. «Die problemen vallen doorgaans nog binnen de normen, maar een verdere spanningsdaling kan tot gevolg hebben dat apparaten niet meer goed werken of zelfs beschadigd raken», aldus de VREG.

In de toekomst - «richting 2050» - zal het laagspanningsnet wel op veel plaatsen versterkt moeten worden om overbelasting te voorkomen. Op korte termijn is niet uitgesloten dat de toename van zonnepanelen een grotere impact kan hebben dan de bijkomende afname. Omvormers van zonnepanelen kunnen dan uitvallen bij een injectiepiek.

De VREG stelt dat een aantal beleidsmaatregelen een verlagend effect hebben op de toekomstige netbelasting. Die maatregelen zouden het mogelijk maken dat de netinvesteringen wat uitgesteld kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om het stimuleren van trager opladen van elektrische voertuigen op laagspanning, of een ondersteuning voor de ontwikkeling van warmtenetten.

Het theoretische model in de studie brengt enkel de nood aan netversterkingen in kaart in zijn geheel. Op welke plaatsen, op welk moment en in welke mate versterkingen nodig zullen zijn, is niet duidelijk. En ook het kostenplaatje werd niet berekend. Daarover zal verder onderzoek duidelijkheid moeten brengen. Netbeheerder Fluvius zal daarvoor data uit digitale meters en digitale distributiecabines kunnen gebruiken. De studie krijgt nog een vervolg.