Federale regering bereikt loonakkoord: dit werd er beslist

Het kernkabinet van de federale regering is het maandag eens geraakt over een verzoeningsvoorstel om de loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers uit het slop te trekken. Dat meldt het kabinet van premier Alexander De Croo. Een deel van de welvaartsenveloppe wordt gebruikt om de minimumlonen te verhogen.

door
Belga
Leestijd 3 min.

Het kernkabinet van de federale regering is het maandag eens geraakt over een verzoeningsvoorstel om de loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers uit het slop te trekken. Dat meldt het kabinet van premier Alexander De Croo. Een deel van de welvaartsenveloppe wordt gebruikt om de minimumlonen te verhogen.

De welvaartsenveloppe, een klein miljard euro voor de periode 2023-2024, wordt voor 100% uitgekeerd. Normaal gesproken gaat dat geld naar het optrekken van de uitkeringen, maar een klein deel wordt nu opzijgezet voor werkenden: de laagste werkloosheidsuitkeringen stijgen met 1,3%, wat minder is dan het maximum van 3,5%. Met het geld dat daardoor vrijkomt - zowat 50 miljoen euro - worden de minimumlonen verhoogd, om de werkloosheidsval zo veel mogelijk te vermijden. Een primeur, klinkt het op het kabinet van de premier.

Loonnorm op 0, wel premie

De loonnorm blijft de komende twee jaar zoals verwacht op 0%, los van de index, die volledig wordt toegekend. Bedrijven die het goed doen - wat dat precies inhoudt wordt op sectoraal niveau afgesproken - kunnen wel een premie van maximaal 500 euro toekennen aan hun werknemers, op voorwaarde dat daar een CAO over wordt gesloten. Er wordt ook een ontsnappingsclausule voorzien voor ondernemingen die die financiële ruimte niet hebben. Bedrijven met uitzonderlijk hoge winsten - opnieuw af te spreken per sector - kunnen tot 750 euro gaan.

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) is tevreden met de verhoging van de laagste werkloosheidsuitkeringen, «waartegen de liberalen zich met hand en tand hebben verzet». «Er is geen sprake van het belonen van inactiviteit. De realiteit is dat de laagste werkloosheidsuitkering nog steeds ver onder de armoedegrens ligt», klinkt het strijdvaardig.

Minimumpensioen omhoog

De minimumpensioenen voor werknemers en zelfstandigen stijgen vanaf juli volgend jaar met 2%, het vakantiegeld voor gepensioneerden gaat met 3,8% omhoog in mei 2023 en nog eens met 2,55% het jaar daarop, laat minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS) weten. Het leefloon en de vervangingsuitkering nemen met 2% toe in juli, net als de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). «Het akkoord zet een punt achter de onzekerheid en de bezorgdheden van de mensen», zegt Lalieux. «We verhogen, zoals steeds beloofd, alle pensioenen en de minimale uitkeringen.»

Een inperking van de dividenden, zoals socialisten die op tafel gelegd, komt er niet. Ook op de vraag om extra koopkrachtmaatregelen die naar verluidt bij MR leefde gaat de regering uiteindelijk niet in.

Sociale partners

Vakbonden en werkgevers raakten het de voorbije maanden niet eens over de loonnorm en de besteding van de welvaartsenveloppe, waardoor de bal in het kamp van de regering terechtkwam. De bonden wilden een loonsverhoging bovenop de index, maar de loonnormwet - die de loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden binnen de perken moet houden - liet dat niet toe.

Het voorstel over de loonnorm gaat nu terug naar de sociale partners. De besteding van de welvaartsenveloppe is definitief afgeklopt.