G20-landen bereiken akkoord om opwarming van aarde te beperken tot 1,5 graden

Op de top van de G20 in Rome hebben de staatshoofden en regeringsleiders een akkoord bereikt om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Dat blijkt uit het ontwerp van een communiqué dat AFP kon inkijken. De G20 wil een krachtig signaal uitsturen met het oog op de COP26-klimaatconferentie die vandaag aansluitend van start is gegaan in Glasgow.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

De G20 bevestigt de doelstellingen die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. De landen spraken toen af de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde aan het einde van de eeuw te beperken tot ruim onder de 2 graden, het liefst tot hooguit 1,5 graden. Maar de landen gaan nu een stap verder en voegen eraan toe dat «er zinvolle en doeltreffende acties en toezeggingen van alle landen nodig zijn» om die doelstelling van 1,5 graden te bereiken.

Een van de zaken die de G20-leiders hebben afgesproken is dat ze dit jaar nog stoppen met het subsidiëren van nieuwe steenkoolcentrales. «Wij zullen de internationale overheidsfinanciering voor nieuwe elektriciteitscentrales op basis van kool tegen eind 2021 stopzetten», staat in de tekst. Er wordt wel geen streefdatum genoemd om af te stappen van kolen op nationaal niveau.

De G20, bestaande uit de 19 rijkste landen en de Europese Unie, is verantwoordelijk voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot.

Klimaatconferentie

Na de G20-top opende de COP26-klimaatconferentie in Glasgow. De voorzitter van de top, de Britse politicus Alok Sharma, benadrukte in zijn openingstoespraak de urgentie van het klimaatprobleem: «Deze klimaattop is de laatste, beste kans om de temperatuurstijging tot minder dan 1,5 graden binnen handbereik te houden», zo sprak hij.

Hij benadrukte nog dat de top heel belangrijk is om consensus te bereiken over de aanpak van de klimaatverandering. Sharma voegde eraan toe dat er geen voorstelling van de toekomst is te maken als er geen akkoord komt. «Mijn boodschap is heel duidelijk», zei Sharma. «Laat de geesten uit het verleden achter je en laten we ons focussen op de toekomst en ons verenigen rond die ene kwestie die ons allemaal aangaat; en dat is het beschermen van onze kostbare planeet.»