Gedaan met ‘eeuwig studeren’: studenten kunnen geen eerstejaarsvakken meer meenemen naar derde jaar

Vanaf academiejaar 2023-2024 zullen studenten in het hoger onderwijs niet langer kunnen overgaan naar het derde bachelorjaar als ze nog niet geslaagd zijn voor alle vakken uit het eerste jaar. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist in een poging paal en perk te stellen aan het fenomeen van de ‘eeuwige studenten’, die vakken blijven meesleuren en soms zelfs finaal zonder diploma hun studies beëindigen. «Deze hervormingen zijn naar Vlaamse normen behoorlijk revolutionair en misschien niet bij iedereen populair», zegt Weyts. «Maar dit is grondig voorbereid én het is noodzakelijk. Veel te veel studenten verlaten ons hoger onderwijs zonder diploma, of ze verliezen nodeloos jaren.»

door
Belga
Leestijd 2 min.

Meer dan een op de vier studenten (27,9 procent) die zich inschreven aan een hogeschool of universiteit, verlaat het hoger onderwijs zonder diploma. Een op de drie (31,8 procent) behaalt een bachelordiploma binnen de vooropgestelde termijn van drie jaar. «We betalen op dit moment een hoge prijs voor een systeem met te veel vrijblijvendheid», zegt Weyts. «We moeten studenten meer structuur geven én meer begeleiding, zodat ze betere kansen hebben om te slagen.»

Daarom voert de Vlaamse regering vanaf het academiejaar 2023-2024 een zogenaamde ‘knip’ in na het tweede jaar. Concreet wil dit zeggen dat studenten niet aan het derde jaar kunnen beginnen als ze niet geslaagd zijn voor alle vakken uit het eerste jaar. Daarmee gaat Weyts nog een stap verder dan het regeerakkoord, want daar was die knip vooropgesteld na het derde jaar.

Niet minder dan 60 studiepunten

Daarnaast wil Weyts er ook voor zorgen dat studenten vaker een volwaardig lessenpakket van 60 studiepunten opnemen. Er zullen wel uitzonderingen blijven bestaan voor werkstudenten, studenten met een functiebeperking en studenten met een topsportstatuut. Bovendien komt er ook meer begeleiding voor studenten. Zo zal wie slecht presteert op een starttoets - die studenten afleggen vlak voor het begin van hun opleiding - een remediëringstraject voorgeschoteld krijgen. Ook krijgen studenten voortaan recht op een gesprek met een studie- of trajectbegeleider en op studieadvies als ze bij hun eerste examenreeks heel slecht zouden presteren.

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet goedgekeurd. Het Vlaams Parlement moet ook nog het licht op groen zetten.