Geen mondmasker in 5e en 6e leerjaar bij start van schooljaar, ook secundair soms ongemaskerd in klas

Leerlingen in het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs zullen bij de start van het schooljaar in september geen mondmasker moeten dragen. Dat is Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dinsdag overeengekomen met het onderwijsveld. Voor het secundair geldt dat er opnieuw les mag worden gegeven en gevolgd zonder mondmasker wanneer wordt stilgezeten.

door
Belga
Leestijd 2 min.

Voor alle activiteiten in het secundair onderwijs buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Dus bijvoorbeeld wel mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd en geen mondmasker voor sportactiviteiten.

Extra maatregelen voor slechte cijfers

Op plekken waar de coronacijfers, in negatieve zin, sterk afwijken van de Vlaamse gemiddelden, komen er extra maatregelen. Zo blijven in het Brussels gewest de maatregelen gehandhaafd zoals deze van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar en dat tot minstens eind september. Ook op andere plaatsen waar de cijfers sterk afwijken, kan opniew de mondmaskerplicht worden ingevoerd, kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quarantaine geplaatst.

Voltijds naar school, maar ...

Alle leerlingen in het gewoon en buitengwoon basisonderwijs kunnen vanaf 1 september voltijds naar school. Daarbij moet wel nog rekening gehouden worden met een hele lijst voorschriften. Aandachtspunt daarbij is dat zoveel mogelijk turnlessen, lessen en lunchpauzes in de buitenlucht gebeuren. Uitstappen zijn toegelaten conform de regels die gelden in de rest van de samenleving. De lunchpauze kan worden georganiseerd in de refter, maar klasgroepen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden. Speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen tegelijk. Het onderwijpersoneel draagt een mondmasker in contact met andere volwassenen en ook ouders hebben mondmaskerplicht.

Ook het gewoon en buitengewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs kan voltijds vijf dagen naar school, en ook hier gelden nog een hele lijst regels. Zo moet op de speelplaats zoveel als mogelijk afstand gehouden worden. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. De lunchpauze kan in de refter en zoveel mogelijk per klasgroep. Uitstappen zijn toegelaten conform de regels die gelden in de rest van de samenleving.

Goede ventilatie

Er zal ook gewaakt worden over een goede ventilatie in school-, personeels- en klaslokalen in zowel basis- als secundair onderwijs. «Daarbij doen we een beroep op de expertise van de preventieadviseur van de school», luidt het. Die vergewist zich van de veiligheid van de lokalen en kan waar dat nodig is, een CO2-meter of zelfs mondmaskerplicht opleggen. De scholen krijgen daarvoor een duidelijk draaiboek met de te nemen maatregelen.

Bovenstaande maatregelen bijven minstens gehandhaafd tot een nieuw evaluatiemoment eind september. Indien de omstandigheden het toelaten of het vereisen, kan het onderwijsoverleg altijd vroeger worden samengeroepen, luidt het. Later deze week zal er ook over het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs een beslissing genomen worden.