Half miljoen euro voor projecten rond wederzijds respect tussen jongeren en politie

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle trekt meer dan een half miljoen euro uit voor projecten die de relatie tussen jongeren en politie moeten verbeteren. In elke provincie van Vlaanderen en in Brussel gaat er volgend jaar een project van start dat hieraan werkt. Er komen onder meer bootcamps, stages, vormingen en ontmoetingsmomenten.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

De afgelopen jaren is de spanning tussen jongeren en politie toegenomen. Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen is het vaak tot conflicten gekomen tussen politiediensten en jongeren. Politiemensen voelen zich soms niet gerespecteerd door jongeren en omgekeerd voelen jongeren zich niet begrepen of soms zelfs geviseerd door de politie.

Jeugdvriendelijk politiebeleid

Het Maatschappelijk Relancecomité, dat de Vlaamse Regering adviseerde voor het relancebeleid, vroeg in zijn rapport aandacht voor een jeugdvriendelijk politiebeleid. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle geeft nu een gevolg aan die aanbeveling en steunt in elke Vlaamse provincie en in Brussel een project dat werkt rond de verhouding tussen politie en jongeren. De zes projecten gelden als goede praktijkvoorbeelden en moeten ook andere politiezones inspireren om rond de thematiek te werken.

«Onze politie en jongeren moeten weer met elkaar leren spreken. De coronacrisis heeft de relatie op veel momenten echt onder druk gezet, ik ben ervan overtuigd dat we enkel door positieve projecten die uitgaan van wederzijds respect, de soms moeilijke verhouding kunnen verbeteren», zegt minister Dalle.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, bevoegd voor de politie, steunt de projecten. «Er is nog veel werk, maar uit de gesprekken die ik heb, leid ik af dat beide partijen écht werk willen maken van een positieve dialoog. Ik kijk uit naar de resultaten van deze zes projecten. 2022 ziet er op dit punt alvast veelbelovend uit», aldus Verlinden.

De eerste projecten gaan van start in januari 2022 en lopen tot 2023.