Interfederaal verkeersplan moet aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul reduceren

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft dinsdag samen met zijn regionale collega’s Lydia Peeters (Open Vld), Valérie De Bue (MR) en Elke Van den Brandt (Groen) het allereerste interfederale plan voor verkeersveiligheid ondertekend. Het gemeenschappelijk plan, ’All for Zero’ genaamd, heeft als ultiem doel om het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul te reduceren.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

In 2019 vielen er verspreid over België 644 verkeersdoden. VIAS Insitute berekende daarnaast dat de kost per verkeersdode in 2020 6,8 miljoen euro bedroeg. Als alle verkeersongevallen in rekening worden gebracht, loopt het totaalbedrag op tot meer dan 13 miljard euro, net geen 3 procent van het Belgisch bbp.

Moderniseren wegcode

De ambitie is om het aantal verkeersdoden tegen 2050 naar nul te reduceren en daarvoor stelde elk bestuursniveau reeds een verkeersveiligheidsplan op. Zo kwam de federale regering met 32 concrete maatregelen, zoals het moderniseren van de wegcode en het plaatsen van pictogrammen op medicatie om aan te geven dat de medicijnen het rijgedrag kunnen beïnvloeden. Daarnaast werd er ook een nationaal parket voor verkeersveiligheid opgericht. Vlaanderen nam op zijn beurt 37 concrete maatregelen, gaande van conflictvrije en slimme lichtenregelingen tot een snellere aanpak van de gevaarlijke punten. Verder neemt Vlaanderen zich ook voor om tegen 2040 geen enkel dodelijk ongeval met fietsers of voetgangers te noteren.

Tijdens de Staten-Generaal voor verkeersveiligheid ondertekenden de verschillende ministers het allereerste interfederale plan om zo de ambities en maatregelen concreter op elkaar te kunnen afstemmen.

Sensibiliseren en sanctioneren

Zo zal ingezet worden op sensibilisering en technologie om onder meer het aantal dodehoekongevallen naar nul terug te dringen. Daarnaast zal ook de regelgeving beter op elkaar worden afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe reglementering voor e-steps, waarbij onder meer wordt nagedacht over een eventuele helmplicht en het opleggen van een minimumleeftijd.

Voorts werd er ook afgesproken om een betere kennisdeling en gegevensuitwisseling te organiseren en effectiever te controleren en te sanctioneren, zeker in het geval van recidive. Meer dan een op de drie bestuurders (34,5 procent) die tussen 2014 en 2019 bij een verkeersongeluk betrokken waren, zijn namelijk recidivist.

Geen hokjesdenken

«Hokjesdenken heeft nog geen enkele verkeersdode kunnen vermijden. Daarom willen we nu nog beter samenwerken zodat het beleid op de verschillende niveaus op elkaar is afgestemd en we de burgers nog beter beschermen», duidde Gilkinet het interfederale plan.

Het plan zal jaarlijks geëvalueerd worden om zo te bekijken of het ultieme doel - nul verkeersdoden tegen 2050 - haalbaar blijft.