Jambon pleit op volgend Overlegcomité voor heropening cultuur- en evenementensector

Vlaams minister-president Jan Jambon wil er op het volgende Overlegcomité op 22 december voor pleiten om de bestaande beperkingen voor de cultuur- en evenementensector opnieuw op te heffen. Dat heeft Jambon donderdag in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Orry Van de Wauwer (CD&V), Elisabeth Meuleman (Groen) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang).

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Even terug naar vorige week woensdag. Toen drong Vlaams minister-president Jan Jambon aan op een vervroegd Overlegcomité en pleitte hij voor een tijdelijke beperking van de recreatieve binnenactiviteiten om op die manier de druk van de vierde coronagolf op de zorgsector te verlichten. Twee dagen later besliste het Overlegcomité om binnenactiveiten met meer dan 200 toeschouwers te verbieden.

Die ingreep botste meteen op forse kritiek vanuit de cultuur- en evenementensector. Maar ook binnen de Vlaamse meerderheid is er kritiek. «Ik ben samen met de cultuursector ontgoocheld», stelde CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer. Volgens hem werd de cultuursector onvoldoende gehoord bij het nemen van de maatregel.

Van de Wauwer begrijpt ook niet waarom er gewerkt wordt met een «generieke beperking» van 200 mensen. Ook anderen, onder wie Stephanie D’Hose van coalitiepartner Open Vld, betreuren dat er gewerkt wordt met een «arbitrair» cijfer van 200 mensen. Waarom niet meer op maat en in functie van de zaalcapaciteit werken? En waarom wordt er niet gewerkt met de eerder ontwikkelde veiligheidsprotocollen (CERM/CIRM)?

Advies expertengroep

Volgens minister-president Jambon is de lat van 200 personen er gekomen op basis van het advies van de GEMS-expertengroep en was dat voor hem «absoluut aanvaardbaar». Werken met de CERM/CIRM-protocollen kan volgens Jambon niet. «We kunnen dat niet volgens de huidige pandemiewet. Die loopt, als ze niet opnieuw verlengd wordt, tot eind januari. We kunnen die deelstatelijke protocollen niet toepassen», aldus Jambon.

Jambon hoopt dat de cultuur- en evenementensector snel opnieuw kunnen openen zonder de huidige beperkingen. «Ik heb vorige week een korte, maar stevige maatregel voorgesteld om de druk op de zorg naar beneden te krijgen. Mijn insteek voor het volgende Overlegcomité zal zijn dat die korte periode achter de rug is en dat de recreatieve sector opnieuw kan opengaan», aldus Jambon.

Het debat in de commissie verliep bij momenten behoorlijk bitsig. Vooral tussen coalitiepartners N-VA en CD&V vlogen de verwijten vrolijk over en weer. Dat Orry Van de Wauwer (CD&V) de maatregelen onder vuur nam, kon voor Marius Meremans (N-VA) niet door de beugel. Hij noemt de houding van CD&V «schizofreen», met name omdat het volgens hem net federaal CD&V-minister Annelies Verlinden is die Vlaanderen opzadelt met «onduidelijke kb’s». «De shit is altijd voor Vlaanderen», aldus Meremans. Het antwoord van Van de Wauwer was niet minder scherp: «Ik vind het ironisch dat u mij schizofrenie verwijt na het geflipflop van uw fractie de laatste tijd».