Kernkabinet bereikte nog geen begrotingsakkoord

Er heerst onduidelijkheid over het verdere verloop van de onderhandelingen binnen het kernkabinet. Eerder in de nacht kwam het bericht dat er een akkoord was over de begroting voor volgend jaar, maar intussen blijken de gesprekken nog niet volledig afgerond te zijn. De MR en PS zijn het oneens over versoepelingen rond nachtwerk en de vrijstelling van sociale bijdragen bij de eerste aanwerving. Dat berichten verschillende kranten.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Volgens de grote lijnen van het akkoord zou het begrotingstekort worden afgebouwd van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Er zou ook sprake zijn van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro en een verbetering van het saldo met 10 miljard euro.

Een officiële aankondiging van een akkoord kwam er evenwel niet. Er bleek bij de Franstalige regeringspartijen een probleem te zijn opgedoken. «Er blijven nog punten waarover geen overeenstemming is. Alles is nog niet geregeld», luidde het bij een bron. «Het is de bedoeling te landen, maar dat is op dit moment nog niet het geval», zei een andere bron omstreeks 06.00 uur.

E-commerce en gratis aanwerving

Verschillende media berichten nu dat de twistappels onder de MR en de socialisten de versoepelingen rond nachtwerk in de e-commerce zijn en de vrijstelling van sociale bijdragen bij de eerste aanwerving. De socialisten willen het systeem waarbij een werkgever zijn eerste werknemer zonder sociale zekerheidsbijdragen in dienst kan nemen aanpassen, maar dat stoot op verzet bij MR. De versoepelingen rond nachtarbeid liggen dan weer moeilijk bij de PS.

Eerder werd wel al een deelakkoord bereikt over het reïntegratietraject voor langdurig zieken. Dat systeem wordt vandaag al te vaak misbruikt om mensen aan deur te zetten wegens medische overmacht, maar voortaan worden beide uit elkaar gehaald. Ook het energie-akkoord werd al eerder bekendgemaakt. Het sociaal tarief werd verlengd en vanaf volgend jaar komt er een hervorming van de energiefactuur waardoor de federale heffingen worden omgezet in accijnzen, wat breder voor een prijsdaling moet zorgen.

Op dit moment zou er opnieuw verder gewerkt worden aan het begrotingsakkoord. Het was de bedoeling dat er om 11 uur een persconferentie zou plaatsvinden om het akkoord uit de doeken te doen. Het is afwachten of er voordien witte rook uit de schoorsteen van de Wetstraat 16 komt. Na de middag wordt de premier in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring.