Klimaatneutraal worden via herbebossing is rampzalig voor landbouwgrond

Overheden en bedrijven zetten in hun klimaatplannen te veel in op het beplanten van enorme oppervlaktes met bomen, in plaats van te mikken op een reductie van fossiele brandstoffen en te investeren in hernieuwbare energie. Dit gaat ten koste van landbouwgrond en dreigt dus de voedselprijzen de hoogte in te jagen. Dat stelt de ngo Oxfam in het dinsdag gepubliceerde rapport Tightening The Net.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

Volgens Oxfam «ontlopen» veel regeringen en bedrijven hun verantwoordelijk, door in te grote mate op die CO2-opslag te mikken voor het klimaatneutraal maken van hun koolstofuitstoot tegen 2050. «Er worden massaal nieuwe klimaatneutrale beloftes gedaan, maar die leunen veel te veel op het beplanten van enorme oppervlaktes met bomen om zo broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen», zo staat in het rapport.

Voedselprijzen stijgen

Om aan die beloftes te voldoen zal veel grond nodig zijn, in vooral kwetsbare landen, zo klinkt het nog. «Als we uitsluitend door bosaanplanting de koolstofuitstoot van de wereld in 2050 naar ‘netto nul’ willen brengen, is tenminste 1,6 miljard hectare aan nieuw bos vereist. Dit is meer dan alle wereldwijd beschikbare landbouwgrond.»

De organisatie vreest dan ook voor «rampzalige gevolgen» voor de landbouw wereldwijd en voor wereldvoedselprijzen die met maar liefst 80 procent kunnen stijgen tegen 2050.

«Het leidt ook tot meer humanitaire crises, honger en migratie. Arme en kwetsbare mensen, vooral vrouwelijke landbouwers en inheemse bevolkingsgroepen, worden het zwaarst getroffen», klinkt het nog. «Deze crisis ondermijnt alle inspanningen om de armoede en ongelijkheid in de wereld aan te pakken.»

Vermindering i.p.v. compensatie

Minder dan 100 dagen voor de start van de VN-klimaatconferentie in Glasgow, dringt Oxfam erop aan dat regeringen en bedrijven veel meer de nadruk leggen op een drastische vermindering van de CO2-uitstoot. «Overheden en bedrijven wedden op het verkeerde paard. Het klimaatneutraal maken van de wereld moet beginnen met een drastische reductie van fossiele brandstoffen en investeringen in schone energie. Koolstofopslag, door het herstel van bossen en bodems, moet onderdeel zijn van de strategie, maar het kan slechts een beperkte rol spelen, voor zover het de voedselzekerheid niet ondermijnt.»