Meer erkenning en ondersteuning voor ouders van levenloos geboren kinderen

Ouders die tijdens de zwangerschap hun kindje verliezen, hebben recht op meer erkenning en ondersteuning. Dat staat in een resolutie die meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open Vld hebben uitgewerkt. Concreet pleiten ze voor een betere registratie, garantie op menswaardige behandeling van het stoffelijk overschot en meer maatschappelijke erkenning en ondersteuning van ouders.

door
Redactie Online
Leestijd 2 min.

De geboorte van een kind geldt als één van de meest heuglijke gebeurtenissen in het leven van veel mensen. Jammer genoeg eindigt 15% van de zwangerschappen in een miskraam en vijf op de duizend zwangerschappen in de geboorde van een levenloos kind.

Het verlies van een ongeboren kind wordt in de samenleving en ook in de regelgeving niet altijd op dezelfde manier erkend. Ouders botsen soms nog op «onwetendheid en onbegrip», zo zeggen parlementsleden Katrien Schryvers (CD&V), Elke Sleurs (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld).

Betrouwbare registratie

Die drie parlementsleden hebben een aantal concrete voorstellen klaar. Zo vragen ze onder meer een betrouwbare registratie. Nu geven de cijfers een onvolledig beeld. «Aangezien de aangifte van een levenloos geboren kind slechts optioneel is voor een zwangerschap tussen 140 en 179 dagen, geeft deze informatie geen volledig beeld», zegt N-VA-parlementslid Elke Sleurs. Daarom wordt aangedrongen op «één officieel, geïntegreerd registratiesysteem».

De resolutie vraagt ook dat het stoffelijk overschot op een menswaardige manier wordt behandeld. Ouders hebben het recht om hun kind, ongeacht de duur van de zwangerschap, te begraven of te cremeren, maar zijn hier niet altijd even goed van op de hoogte. «Ouders moeten hierover proactief geïnformeerd worden», zegt Katrien Schryvers.

Ethische behandeling stoffelijk overschot

«Het kan natuurlijk zijn dat ze een begraving of crematie op dat moment niet wensen maar vandaag kan aan ouders geen garantie gegeven worden dat het stoffelijk overschot van een levenloos geboren baby niet samen met het ‘risicohoudend medisch afval’ wordt afgevoerd.» De parlementsleden willen daarom dat er samen met de ziekenhuizen een protocol wordt opgemaakt voor de ethische behandeling van het stoffelijk overschot van een foetus.

Verder vraagt de resolutie dat goede praktijken worden uitgewisseld. Zo zijn er ziekenhuizen die veel moeite doen om ouders goed te informeren en bij te staan. «Die goede praktijken moeten vlotter gedeeld worden», zegt Open Vld-parlementslid Freya Saeys. «Daarom vragen we dat het Agentschap Zorg en Gezondheid de praktijken inventariseert. Zo kunnen hulpverleners de nodige kennis opbouwen en hierin ook ondersteund worden.»