MIVB start met aanleg nieuwe tramlijn 10 die Brussel met Neder-Over-Heembeek verbindt

De openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft de symbolische eerste spade in de grond gestoken voor de aanleg van tramlijn 10. Die nieuwe tramlijn zal de verschillende wijken van Neder-Over-Heembeek met het centrum van Brussel verbinden.

door
Belga
Leestijd 2 min.

De wijken van Neder-Over-Heembeek zijn de laatste jaren in volle ontwikkeling. Door het stijgend aantal inwoners, en de bijbehorende extra openbare voorzieningen als kinderopvang, scholen en buurthuizen, was er nood aan meer mogelijkheden voor mobiliteit. De MIVB zag in een nieuwe tramlijn de beste oplossing.

«Het uitbreiden van het aanbod van de MIVB is absoluut noodzakelijk om voor de ontwikkelingen op ons grondgebied niet uitsluitend aangewezen te zijn op verplaatsingen met de auto», zegt minister-president Rudi Vervoort. «Ik denk aan ontwikkelingen als de bevolkingsgroei en hun nieuwe woningen, de nieuwe scholen of nieuwe kinderopvang. Deze ontwikkelingen gaan ook over mobiliteit.»

Tien haltes

Tramlijn 10 wordt 5,5 kilometer lang en loopt langs tien haltes. Op de helft van het traject worden de sporen volledig nieuw aangelegd. In Neder-Over-Heembeek is het startpunt het Militair Hospitaal. Van daaruit gaan de sporen in zuidelijke richting, via onder meer het Nelson Mandelastadion, waarna ze in Heembeek aantakken op bestaande sporen. Na Heembeek gaat het verder via Van Praet, Docks Bruxsel en Jules De Trooz naar het noordstation en naar Rogier als eindpunt. Studies hebben uitgewezen dat de lijn een potentieel heeft om 1.600 tot 2.400 reizigers per uur te vervoeren in de spits.

In november 2021 werd de bouwaanvraag voor het project ingediend. Een goedkeuring kwam er eind 2022. In maart vorig jaar startten al werken van de nutsbedrijven. De eigenlijke werken aan de sporen zijn woensdag officieel begonnen. In het najaar van 2024 zouden de eerste trams op lijn 10 kunnen beginnen rijden.

Investering

Voor de MIVB komt het project met een investering van 45 miljoen euro. «Dat is flink wat geld, maar het is een investering die echt nodig is voor de mobiliteit in Brussel», vertelt Renaud de Saint Moulin, directeur van de vervoerssystemen bij MIVB. «We zijn zeer gelukkig dat we dit kunnen realiseren.»

Tegelijk met de werken aan de tramsporen worden ook bepaalde straten heraangelegd. Zo moet bijvoorbeeld de François Vekemansstraat een nieuwe uitstraling krijgen. Ook het Zavelputplein krijgt een andere indeling, na overleg en een workshop met de bewoners. Tram 10 moet zo voor meer ontmoetingsruimtes en meer groen in de wijken zorgen.