Negen op tien werknemers ziet werken tot 67 jaar niet zitten

Negen op de tien werknemers hebben geen zin om tot hun 67 jaar te werken. Meer dan de helft vreest om medische redenen zelfs niet te kunnen werken tot hun 65ste. Dat blijkt uit een rondvraag van Securex. «De pensioenleeftijd verhogen zal niet voldoende zijn om de sociale zekerheid betaalbaar te houden als we geen werk maken van werkbaar werk», klinkt het.

door
Redactie Online
Leestijd 1 min.

De regering besloot in 2015 om de pensioenleeftijd langzaam op te trekken tot 67 jaar in 2030. Uit een recente bevraging van sociaal secretariaat Securex bij 1.512 werknemers blijkt dat slechts een kleine minderheid dat ziet zitten. Meer dan de helft denkt niet te kunnen blijven werken tot 65 jaar om mentale of fysieke redenen. En maar liefst negen op de tien werknemers ziet werken tot 67 jaar al helemaal niet zitten.

Langdurige afwezigheid

«Uit cijfers van het Riziv blijkt dat de groep van 50 tot 59 jaar het vaakst getroffen wordt door langdurige afwezigheid door depressie of burn-out. Ook vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de cijfers. Het is cruciaal dat we 55-plussers blijven activeren en hen een job bieden waarin ze zich gewaardeerd voelen», zegt Frank Vander Sijpe van Securex.

Naast gezondheid is ook motivatie een belangrijk element om de job langer vol te houden. «Want werknemers in de herfst van hun loopbaan hebben vaker dan hun jongere collega’s het gevoel dat ze vast zitten in hun job, en dat ze maar weinig kansen krijgen.»