Ook kindercrèche in Denderleeuw verliest vergunning: «Tussen 9 en 15 kinderen voor één kinderbegeleider»

Ook de Denderleeuwse crèche De Bengeltjes moet van het Agentschap Opgroeien de deuren sluiten na een recente «gevaarsituatie». Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen woensdag. Volgens het Agentschap werden er «structurele tekorten» vastgesteld. Uit de verslagen van de Zorginspectie blijkt onder meer dat er bij elke controle meer kinderen dan vergund en minder begeleiders dan vereist aanwezig waren in het kinderdagverblijf.

door
Belga
Leestijd 2 min.

«De Bengeltjes is open sinds eind 2017 en heeft plaats voor 36 kinderen», zegt Nele Wouters, woordvoerster van Agentschap Kinderopvang. «De opvang kreeg controle door Zorginspectie in 2019 en opnieuw in het voorjaar van 2022, waarna het advies werd gegeven om een handhavingstraject op te starten.» Volgens het Agentschap waren er een aantal terugkerende structurele tekorten in de aansturing van de opvang.

Hoogdringend

Maar het was de combinatie met een recente melding die het Agentschap deed besluiten de vergunning meteen bij hoogdringendheid in te trekken. «Onlangs werd een gevaarsituatie gemeld, waardoor de fysieke en psychische integriteit van het kind niet gewaarborgd kan worden. We maken ons zeer ernstige zorgen over kwaliteit van de opvang en veiligheid en gezondheid van de kinderen», zegt Wouters.

De opvanglocatie werd ingelicht, net als het lokaal bestuur en de ouders. Bij de crèche wenste men geen commentaar te geven. Volgens het Agentschap Opgroeien werden alle ouders dinsdagavond uitgenodigd voor een toelichting. Het Lokaal Loket Kinderopvang van Denderleeuw zal hen ondersteunen bij het vinden van een nieuwe crèche.

Overbezetting

De Zorginspectie stelde bij een onaangekondigd bezoek op 20 mei 2019 vast dat er meer kinderen aanwezig waren dan het aantal vergunde plaatsen. «Dagelijks zijn er meer kinderen tegelijk aanwezig (tussen 37 en 40 kinderen) dan het aantal vergunde plaatsen, namelijk 36 kinderen. De verantwoordelijke verklaart telefonisch contact te hebben gehad met Kind & Gezin, waarbij Kind & Gezin een toelating gaf voor overbezetting. Inspectie kan hieromtrent geen informatie terugvinden.»

15 kinderen voor 1 begeleider

De inspectie merkte ook op dat er geen registratie was van de aanwezigheid van de kinderbegeleiders, en dat was bij een eerder bezoek in 2014 ook al zo. «De organisator zorgt er niet voor dat er niet meer dan het volgend aantal tegelijk aanwezige kinderen wordt opgevangen per aanwezige kinderbegeleider: acht kinderen, als een kinderbegeleider alleen in de kinderopvanglocatie aanwezig is. Voor 07.45 uur zijn er tussen 9 en 15 kinderen aanwezig in de opvanglocatie, voor één kinderbegeleider alleen», stelt het verslag van mei 2019.

Uit een nieuwe onaangekondigde controle op 25 maart 2022 bleek dat de verantwoordelijke weinig rekening hield met de opmerkingen van de inspectie.