Pfos-vervuiling: info wordt verzameld op een website

Alle informatie over de PFOS-vervuiling in de regio rond Zwijndrecht wordt verzameld op een website. Dat laat de Vlaamse opdrachthouder Karl Vrancken weten.

door
Redactie online
Leestijd 1 min.

Op www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling-zwijndrecht vinden burgers achtergrondinformatie over PFOS en toelichting bij de no-regret-maatregelen die de regering maandag aankondigde.

Vrancken nam intussen naar eigen zeggen al contact op met de verschillende betrokken overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Hij stelt nu een panel samen van toxicologen en experts industriële emissies.

Oplossing zoeken

«Als opdrachthouder heb ik een onafhankelijke positie in het debat, met de focus op het oplossen van de huidige situatie», zegt Vrancken. «Samen met de verschillende partijen moeten we naar raakvlakken zoeken om een oplossing te zoeken voor een complexe uitdaging die per slot van rekening heel onze samenleving aanbelangt. Het analyseren van mogelijke fouten uit het verleden is niet mijn rol, dat hoort toe aan het Vlaams Parlement. Ook de beslissingen over te nemen maatregelen blijven de verantwoordelijkheid van de regering en administratie.»