Steeds meer Vlamingen kiezen voor opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV), waardoor werknemers hun job kunnen combineren met een opleiding, zit in de lift. Op twee jaar tijd is het aantal bereikte werknemers met 9 procent gestegen. Het aantal aangevraagde uren opleidingsverlof ging van 4,5 naar 5,8 miljoen, een stijging met 27 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) heeft bekendgemaakt.

door
Belga
Leestijd 2 min.

De vorige Vlaamse regering heeft het Vlaamse opleidingsaanbod voor werknemers enkele jaren geleden grondig hervormd. Concreet heeft elke werknemer in de privésector in Vlaanderen sindsdien recht op 125 uur opleidingsverlof zonder loonverlies.

Er kwam ook meer transparantie in het aanbod en er werd gestreefd naar een grotere arbeidsmarktgerichtheid. Tal van opleidingen, bijvoorbeeld opleidingen die vooral uit ‘hobbyisme’ gevolgd werden, werden uit het aanbod geschrapt. Anderzijds komen opleidingen hoger onderwijs - die vroeger niet in aanmerking kwamen omdat ze niet ’s avonds of in het weekend werden aangeboden - intussen wél in aanmerking.

Vandaag zitten er ruim 7.500 opleidingen in de databank die kunnen rekenen op ondersteuning.

Algemene tevredenheid

Uit een bevraging bij werknemers, werkgevers en opleidingsverstrekkers blijkt nu volgens minister Brouns dat er een «algemene tevredenheid» is over de hervorming. Zo is het aantal bereikte werknemers tussen het schooljaar 2019-2020 en 2021-2022 met 9 procent gestegen. Het totaal aantal aangevraagde uren opleidingsverlof steeg in die periode zelfs met 27 procent. En ook het totale aantal unieke werknemers dat gebruik maakt van het opleidingsverlof is op die twee jaar met een kwart (25 procent) gestegen, van 45.288 naar 56.535.

Uit de cijfers blijkt ook dat jonge vrouwen drie keer meer deelnemen aan een opleiding hoger onderwijs dan mannen. Het aandeel opleidingen hoger onderwijs steeg van 2 naar 12 procent. Het aandeel CVO (Centra voor Volwassenenonderwijs) daalde van 24 naar 15 procent.

Volgens minister Brouns is het hervormde opleidingsinstrumentarium een belangrijke hefboom in de versterking van het levenslang leren. «Een gedigitaliseerde economie en maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de benodigde competenties sterk wijzigen. Een duurzame inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt is slechts mogelijk wanneer ze hun competenties up-to-date houden, uitbreiden en vernieuwen. Met een transparante en arbeidsmarkgerichte opleidingsdatabank en de nodige ondersteuning via de Vlaamse opleidingsincentives willen we komen tot een echte Vlaamse leercultuur», stelt de CD&V-minister.