Steeds meer woestijnfenomenen in natte gebieden

Natuurprocessen die zich traditioneel beperken tot droge gebieden zoals woestijnen, komen steeds meer voor in vochtige regio’s. Dat stelt een internationaal team van biologen waar ook onderzoekers van de Universiteit Antwerpen deel van uitmaken.

door
Belga
Leestijd 2 min.

«Het is een evolutie die niet werd voorspeld door de meeste wiskundige modellen, maar wel belangrijke implicaties kan hebben voor mens en natuur», zegt Hans De Boeck (UAntwerpen). Meer dan een derde van de landoppervlakte op aarde bestaat uit droge gebieden, maar ook streken met een gematigd klimaat worden steeds vaker getroffen door klimaatopwarming. «En de modellen hielden geen rekening met de processen (vegetatie, bodem, red.) die we kennen uit de droge gebieden.»

Uit het onderzoek blijkt dat de specifieke mechanismen van droge streken vandaag meer en meer voorkomen in meer gematigde, nattere gebieden, zoals bossen, weides en akkerland. «We merkten bijvoorbeeld dat Europese landbouwgebieden door lagere groei en een minder dens plantendek zich meer gingen gedragen zoals in droge gebieden», zegt De Boeck.

Wat staat er ons te wachten?

Die evolutie gaat zich in de toekomst alleen maar versterken, menen de biologen. Op basis van hun data maakten ze enkele toekomstmodellen en de resultaten zijn duidelijk: tegen het einde van de 21ste eeuw wereldwijd zal er meer dan 17 miljoen vierkante kilometer bijkomen aan gebieden waar bodemtemperaturen de 40 graden Celsius zullen overschrijden.

Ook periodes met bodemdroogte zullen vaker voorkomen in de meeste gebieden die vandaag nog niet als ‘droog’ beschreven worden. Het team rond De Boeck wil nu vooral beter voorspellen hoe de natuur zich in de toekomst zal gedragen in onze regio en andere vochtige streken. «Daarvoor kunnen we leren uit wat er gebeurt in droge gebieden. De nieuwe inzichten kunnen bijdragen tot het weerbaarder maken van de samenleving», besluit De Boeck.